V prvních dvou dnech jsme absolvovali výuku německého jazyka s rodilým mluvčím v jazykové škole v Mnichově. Během druhého dne jsme si taktéž stihli prohlédnout centrum Mnichova. Třetí den, ve středu, jsme navštívili klášter a sýrárnu v Ettalu, kde jsme se nejen dozvěděli mnoho zajímavého o sýrech a mléce vůbec, ale mohli jsme i ochutnat různé, pro nás často neznámé, druhy sýrů. Poté jsme navštívili zámek Linderhof a jeho zahrady i s umělou jeskyní. Přestože jsme už všichni byli unavení a uchození, vydali jsme se ještě do Garmisch-Partenkirchenu, dějiště Turnaje 4 můstků, kde jsme viděli jak olympijský areál, tak soutěsku Partnachklamm.

Poslední den jsme po snídani opustili penzion a vydali se na most Highline179, nově postavený dlouhý visutý most, spojující dvě zříceniny. Poslední navštívenou památkou byl zámek Neuschwanstein, který patří mezi nejnavštěvovanější zámky vůbec. Po zdárném zdolání i této památky už nic nebránilo, abychom se vydali plni zážitků zpět domů do každodenních školních povinností.
Poděkování patří jak paní učitelce, že s námi vše zdárně absolvovala, tak Vojtěchu Rydlovi z 3.A za téměř profesionální zdokumentování našich zážitků.

Lada Tošovská, 7.G
Gymnázium Dobruška