Mezinárodní Den bílé hole byl ustaven na 15. října v roce 1964 New Yorku na zasedání Světové rady pro blaho slepců. Hlavním důvodem byla potřeba upozornit na problémy zrakově postižených.

V roce 2000 byl tento významný den zvolen pro konání celonárodní sbírky ve prospěch výukových programů pro nevidomé. Bílá pastelka byla zvolena jako symbol neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké hole, která je nejjednodušší, ale nejúčinnější pomůckou nevidomého člověka pro nejpotřebnější činnost v životě - pro pohyb po tomto světě.

Hanka a Šárka z druhého ročníku uměly přesvědčit o potřebnosti sbírky. (ign)