Stačilo párkrát škrábnout

„Strop a krovová konstrukce tam byly ve velmi žalostném stavu, protože se tam rozšířily dřevokazné houby a hmyz. Stropy byly prověšené. S památkáři jsme se dohodli, že provedeme restaurátorský průzkum. Pokud se na stropě nenajde figurální výzdoba, že bychom starou konstrukci shodili a udělali novou, pevnou. Ale restaurátoři zřejmě vědí, kam škrábnout. Škrábli na třech místech a našli figuru. Provedli rozšířený restaurátorský průzkum, který potvrdil, že strop je historicky cenný a výzdoba se musí zachovat,“ popisuje objev kastelánka zámku Zdeňka Dokoupilová.

Pod několika vrstvami výmalby se ukrývaly výjevy žen s růžičkami a dětí nesoucích klasy, košíky s ovocem, květinami. „Malba je podle odhadu restaurátorů z doby 1730, 1740,“ vysvětluje kastelánka.

Pořídit snímek však nedovoluje, prý aby se návštěvníci měli na co těšit. "Myslím, že budou hodně překvapeni,“ říká.

Stěny zdobí romantické výjevy krajiny s mlýnem, antickými památkami, ruinami. I ty restaurátoři odkryli.

Skládání mozaiky

Jenže nejdříve bylo třeba vyřešit žalostný stav stropu, což si vyžádalo použít složitou a finančně nejnáročnější metodu transferu.

„Restaurátoři vše podlepili, rozložili asi na 140 celků tak, aby se nepoškodili zásadní části figur,“ líčí kastelánka.

Teprve po snesení přišla na řadu výměna stropu a nakonec i poskládaní mozaiky stropní výzdoby již zbavené novodobějších maleb zpět na své místo.

Terasa se otevře kulturním akcím

Sala terrena přitom nebude jediným novým lákadlem rychnovského zámku. Nově bude návštěvníkům po dokončení úprav zpřístupněna také velká terasa, která na ni navazuje. Do budoucna se tu počítá s pořádáním společenských akcí.

Poslední zásadní rekonstrukci zámek podstoupil ve 30. letech minulého století. Současné rekonstrukční práce začaly letos na jaře. Zámek má novou čelní fasádu a opravena je polovina plochy střech včetně krovů. Součástí první etapy je pak také úprava zeleně a plochy před zámkem. „Pokud nám počasí dovolí, zahájíme práce na prvním nádvoří. V druhé etapě přijde na řadu spojovací chodba a kostel," dodává kastelánka.

Celý projekt za desítky milionů korun je plánovaný až do roku 2021.