Za krásného podzimního dne se v zámeckém parku v Potštejně sešla řada lidí, aby si připomněla význam stromů pro člověka a celý život na Zemi.

Mezinárodní den stromů zde již počtvrté využívají k tomu, aby zkrášlili své prostředí. Dlouhodobým úsilím zde zvelebují krásný anglický park, který slouží všem obyvatelům i návštěvníkům ke chvílím odpočinku.

„Vloni jsme tuto akci rozšířili o uvazování budek pro ptáky. Proto dnešní malou procházkou zkontrolujeme, jak se dříve vysazeným stromkům daří a také, zda naše budky přilákaly ptačí obyvatele,” vysvětlila Olga Myšáková, která se spolu s majiteli zámku podílí na přípravě této akce.

Oslava si již vytvořila určité rituály. Poté, co přítomní sami stromek zasadí, spojí se do kruhu, aby mu popřáli mnoho síly a zdraví. Součástí je také čtení básní, které se obracejí ke stromům a přírodě vůbec.

Nápad uspořádat první z těchto akcí se prý zrodil docela spontánně a okruh účastníků se pak zvolna rozšiřoval. „Například předloni zde bylo i přes velmi špatné počasí kolem padesáti lidí. Moruši jsme tehdy sázeli do bahna,” připomněla Olga Myšáková.

Park je otevřen jen málo přes rok, od doby kdy prošel náročnou revitalizací.

Snaha majitelů směřuje k obnovení dřívější podoby zámeckého parku, který převzali ve velice neutěšeném stavu.

„Park jsme museli doslova vysekat od náletových rostlin. Některé starší stromy jsme byli nuceni vykácet, ale snažíme se zajistit adekvátní náhradu. Také zde bylo vysázeno na 1200 keřů,” uvedl Zdeněk Nováček, majitel zámku.

Tuto činnost jim usnadňuje zápal a angažovanost místních obyvatel, kteří své okolí cílevědomě zvelebují.