Kateřina Dusbabová, rozená Prouzová, brzy po svatbě zemřela. Vdovec Josef Dusbaba se podruhé ženil s Dorotou, vdovou po vojáku Dusbabovi, které byl roku 1785 domek postoupen. Od Doroty získal tento dům její syn Josef Dusbaba, po něm další generace jeho potomků až do 20. ledna 1860, kdy jej svatební smlouvou dostali jeho vnučka Anna s manželem Josefem Stromem. Od Stromových jej 11. dubna 1886 koupil obuvník Sebastián Práza, rodák z Lomů č.p. 26 (dnes Chmeliště – Strakovec č.p. 25), na polovic s jeho manželkou Annou, kteří už od roku 1884 bydleli v Rovném u Josefa Kováře v chalupě č.p. 26,kde měl pan Práza obuvnickou živnost. Dále ji pak provozoval v jeho domě č.p. 11, nacházející se přes cestu proti domu č.p. 26.

Dům č.11 od Sebastiána Prázy koupil 8. února 1898 Ferdinand Štěpán, obuvník z osady Rozkoš, obec Kounov u Dobrušky. Ten obuvnictví rozšířil o živnost obchodní smíšeným zbožím, kterou koncem 19. století a počátkem 20. století v malé komůrce chalupy č.p. 26 v Rovném provozoval Josef Kovář, syn Simeona Kováře.

Ferdinand Štěpán asi kolem roku 1935 živnost předal synovi Josefu Štěpánovi,který už provozoval jen obchod smíšeným zbožím, a to až do roku 1949, kdy mu byla živnost zrušena z důvodu znárodnění a byla předána novému provozovateli, spotřebnímu družstvu Ústřední konzum Hradec Králové.
Josef Štěpán prodejnu vedl do doby, než na přechodný čas byla přestěhována do bývalé školy čp. 10, kde už pracovali jiní prodavači, a to do roku 1961, kdy nástupník Ústředního konzumu Hradec Králové, tedy Spotřební družstvo Jednota Dobruška, koupilo obecní kovárnu č.p. 8. Přebudovalo ji na novou prodejnu se samoobsluhou potravin a smíšeného zboží s moderní úrovní prodeje. Provoz samoobsluhy trval až do 17. listopadu 2003.

Asi roku 1964 došlo ke sloučení spotřebního družstva Jednota Dobruška s Jednotou Kostelec nad Orlicí, která prodejnu provozovala do roku 1993. Zařízení prodejny prodala místní soukromé podnikatelce, která v listopadu roku 2003 prodejnu z domu č.p. 8 přestěhovala do domu č.p. 26, kde ji provozovala do 31. prosince roku 2004, kdy byla zrušena a uzavřena. Od této doby je vesnice bez prodejny.

Milan Práza