Strážníci Městských policií mají v předvánočním čase kromě jiného na starost dozor nad vánoční výzdobou měst, obcházejí hřbitovy a hlídají lesy před nájezdy zlodějů.
Ke krádežím stromků zatím nedošlo. „Bylo by to s podivem, kdyby žádný nezmizel. Určitě to někdo zkusí. Strážníci jezdí kolem lesů v nepravidelných intervalech, hlavně navečer a večer,“ komentoval dozor Ladislav Chmelík, velitel rychnovských strážníků.

„Od Dušiček máme zvýšen dozor na hřbitovech. Prevence se vyplácí,“ prozradil Petr Černohorský, velitel kostelecké Městské policie. Pokračoval, že také vánoční výzdobu strážníci musí hlídat. „Nic se nestalo. Jeden kolega při noční hlídce vyrušil mladíky vycházející z baru, kteří měli k osvětlenému stromu namířeno. Když viděli auto, změnili směr,“ řekl Černohorský.

„Nyní se opět více lidí pohybuje na hřbitovech, takže i sem jezdí hlídky. Strážníci sledují jak dobrušský hřbitov, tak v okolních obcí, s nimiž máme uzavřenou veřejněprávní smlouvu,“ řekl Luboš Adamec, velitel dobrušské policie.

Také v Dobrušce, Týništi n. O. i Vamberku strážníci hlídají vánoční výzdobu.