Během dnešního dne se ředitelům středních škol a odborných učilišť na Rychnovsku dostanou do rukou očekávané výsledky generální zkoušky státních maturit, která se uskutečnila v polovině října.

Studenti posledních ročníků si během několika dní vyzkoušeli nanečisto státní maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Měli možnost zvolit si buď základní, nebo vyšší verzi obtížnosti.

„Rozhodně je dobře, že jsme si státní maturitu mohli zkusit. Myslím, že testy z cizích jazyků byly skutečně na úrovni. Český jazyk se mi zdál jednodušší, a to i vyšší verze, kterou jsem si vybrala. Matematika je naučitelná, její základní formu by měli zvládnout všichni. Nevýhody vidím mimo jiné v označování protokolů, které kontroluje počítač. Zaškrtnutí je možné pouze jedním tahem a nesmí se již opravovat,“ prozradila studentka 4. A z rychnovského gymnázia, která si při generálce zvolila u všech předmětů jejich obtížnější úroveň. Dle jejího názoru tamní studenti zkoušky žádným způsobem nebojkotovali.

Příprava i průběh říjnových testů zkomplikovaly školám nejen výuku, jež v ostatních učebnách nadále pokračovala, ale nastaly také nemalé problémy s kapacitou volných tříd a nedostatkem vyučujících. Vedení škol výrazně zaměstnávala i zvýšená administrativa.

„Z generálky jsem měl obavy. Připadalo mi dost nefér, že my a prý i učitelé, dostáváme informace o tom, co se po nás vlastně bude chtít, až ve čtvrtém ročníku. Nakonec jsem to však zvládl dobře. Možná díky tomu, že jsem si vybral ten lehčí stupeň, to udělali v ročníku všichni. Někteří z nich i přesto zkoušku neudělali. Testy z českého a anglického jazyka hodnotím dobře. Není to o učení zpaměti, ale o logickém uvažování a využití znalostí v praxi.
Třeba v češtině byly dlouhé a méně srozumitelné texty, kde se vyžadovala orientace a skutečně porozumění textu a jeho správné pochopení. Mám výhodu, že hodně čtu, takže to pro mne nebylo těžké. Je pravdou, že někteří nečtenáři totálně propadli. V angličtině se objevily krásné chytáky, kde se třeba původní konkrétní informace během textu změnila. Takže kdo uvedl jako správnou tu první, nechal se doslova napálit,“ uvedl Jan Marek z Opočna.

Státní maturita je závěrečnou srovnávací zkouškou pro všechny studenty středních škol. Skládá se ze dvou částí a dle náročnosti probíhá ve dvou verzích. Přestože v celorepublikovém průzkumu u generálky neprošla třetina studentů, k zásadním změnám státních maturit již však zřejmě nedojde.