Terén uveden do původního stavu

„Firma, která postavila lanovou dráhu, již začala pracovat na odstranění zásahu do českého území a uvedla terén do původního stavu,“ popsal stav na česko –polských hranicích Vladimír Řepka z tiskového oddělení Ministerstva vnitra České republiky. „V současnosti by prakticky mělo dojít pouze k finálnímu zpevnění úbočí, ale protože se území nachází ve vyšší nadmořské výšce, požádala firma v souvislosti s povětrnostními podmínkami o odklad (do června 2010) - s čímž všichni zúčastnění souhlasili. V lednu 2010 se sejde hraniční komise a zhodnotí současný stav,“ konstatoval Řepka.
Druhým negativním aspektem stavby bylo riziko navýšení turistického ruchu v přírodní rezervaci Bukačka na české straně hranic. Polský státní tajemník Bernard Błaszczyk vyjadřuje lítost nad situací v dopise adresovaném českému ministerstvu životního prostředí. Včera probíhala ve Varšavě česko – polská jednání, týkající se pravděpodobně také lanovky na Šerlichu.

Polský dopis české straně

Tajemník Bernard Błaszczyk v dopise české straně dále sděluje: „Byly podniknuty veškeré kroky za účelem zjištění příčin vzniklé situace i možností použití nápravných opatření. Za tímto účelem byl regionální ředitel Ochrany životního prostředí ve Vratislavi, jako územní orgán pro koordinaci činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí na tomto území, vyzván k provedení podrobné místní prohlídky, jejímž účelem bude odhad škod na životním prostředí popsaných českou stranou a zjištění, zda se v případě výše uvedené investice jednalo o způsobení škody na životním prostředí v důsledku protiprávního jednání. Kromě toho byly v předmětné věci požádány o stanovisko Ministerstvo vnitra a administrativy a Pohraniční stráž.“