Narodil se 1. listopadu 1855 v Dobrušce, v roce 1873 maturoval na vyšší reálné škole v Hradci Králové, poté tři roky studoval vysokou školu technickou v Praze a ukončil ji absolutoriem. Po jednoroční vojenské službě nastoupil jako učitel na měšťanské škole chlapecké v Náchodě. Od roku 1889 byl Hubert Císař zástupcem ředitele, po dalších třech letech byl však přeložen do Nového Města. Časem přibyly i další povinnosti: vedení obecné školy a ředitelství v nově přistavěné měšťanské škole dívčí v roce 1906.

Po několik let byl spolu s Janem Klosem i městským kronikářem. V roce 1914 onemocněl, patrně měl zhoubnou anémii, a v červenci 1915 zemřel.