"Jsou to stezky pro kola budované z přírodních materiálů. Využívá se materiál, který je na místě, a tam, kde je potřeba, se doplní kameny. Jsou vedené tak, aby se daly na kole bezpečně projet. Součástí jsou klopené zatáčky, kopečky a prolákliny, při jejichž zdolávání máte pocit, že se houpete. Je to zábavný styl jízdy," přibližuje singletrack manažerka projektu Renata Šedová.

"Ve Zdobnici jsme vybudovali 10 kilometrů nových singletracků, pumptrack a cvičný trail. Pořídili jsme podle trendů nabíjecí stanici pro elektrokola, monitorovací stanici a stanici pro rychlou opravu kol svépomocí. To vše mohou návštěvníci využít zdarma," upozorňuje starosta Zdobnice Petr Novotný.

Provoz zdarma, příspěvek je ale vítaný

Jak však podotýká, dobrovolný příspěvek na provoz je vítán. Single track vyšel přibližně na 5,9 milionů korun. Devadesátiprocentní dotace z programu V-A Česká republika - Polsko pomohla, ale provoz bude muset obec podpořit ze svého rozpočtu. "Věříme, že přitáhneme turisty, potřebujeme, aby obec začala pořádně žít a zvýšila se obsazenost na chalupách. Veškeré projekty děláme pro podporu ubytovací kapacity, nechceme, aby naše obec zůstala někde na okraji," dodává zdobnický starosta.

Zdejší singletrack je součástí projektu Singletrack Glacensis, kdy ve spolupráci s partnery - Regionem Orlicko-Třebovsko na Pekláku v České Třebové a s Gminou Bystrzycí Klodzkou ve Spaloně a v Miedzygórze vzniklo celkem 60 kilometrů nových singletracků. Ty budou zahrnuty do mnohem širší sítě budovaných trailů v poslední době na české a polské straně pod jednotnou značkou.

"Jde o délku přes 200 kilometrů a další vzniknou. Ve Zdobnici je třeba udělat ještě nějaké administrativní kroky, ale myslíme, že už v říjnu, nejpozději na jaře, se tu všichni budou moci svézt. Zdobnice je malá vesnice na česko-polské hranici a služby tu už upadaly, začaly zavírat restaurace, byl tu obchod, ten se také uzavřel. Myslíme, že díky tomuto počinu sem přijede víc lidí, oživí se to tady a služby tu zase pokvetou," dodává Renata Šedová.

Své slovo měli při budování stezky také lesníci a pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. "Naším úkolem u tohoto projektu bylo ochránit nejcennější přírodní plochy, zejména podmáčená území. Věnovali jsme značné úsilí nalezení přijatelného trasování trailů. Kolegové z Lesů ČR zase připomínkovali vedení trailů z pohledu lesnického hospodaření ve světle aktuálních kůrovcových těžeb a následného zalesňování. Myslím, že se podařilo najít schůdnou cestu, konečné řešení cenným částem místní přírody neublíží," říká Rudolf Remeš ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.