Obchvat, který výrazně uleví nejen obyvatelům, bydlícím v centru města, ale i řidičům, kteří Opočnem projíždějí, dostává konkrétní obrysy. Podle starostky Šárky Škrabalové se podařilo konečně dohledat vlastníka posledního pozemku, který bude potřeba vykoupit. Úředníky, kteří usilovně pátrali, dovedly cesty až do Vídně, kde žila majitelka parcely. Ta ale zemřela, a její vnučka o dědictví pozemku nevěděla. „Následné dědické řízení se sice protáhlo, nyní už je vše na dobré cestě. Zbývá vykoupit jeden z pozemků, ale na tom se právě usilovně pracuje, doufám, že se blížíme ke zdárnému konci,“ okomentovala situaci Šárka Škrabalová.

Stavba obchvatu, která zásadním způsobem zamezí nadměrnému hluku a exhalacím je kvůli náročnosti rozdělena do dvou částí. Obě bude prostřednictvím dotací financovat Královéhradecký kraj. První etapou bude přeložka komunikace II/298, která odvede tranzitní dopravu z Kupkova náměstí a bude financována z projektu na rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu na téměř dvoukilometrový úsek vynaloží bezmála 148 milionů korun. Bude sloužit i jako přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor a zároveň bude hlavní komunikací spojující regionální centrum Dobruška s krajským městem Hradcem Králové. Součástí je také plánovaná výstavba železobetonové lávky přes Zlatý potok, která umožní mimoúrovňové křížení se stávající cyklostezkou. Druhá etapa o délce 1,5 kilometru by měla začít v roce 2019, a kraj plánuje žádat o spolufinancování z evropských prostředků prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaný rozpočet je bezmála sto sedmdesát milionů korun. „Obchvat Opočna je v místě, kde silně narůstá dopravní zatížení.

Tato stavba ještě nabude na své důležitosti protažením dálnice D 11 od Hradce Králové do Jaroměře“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Martin Červíček.

„Na dokončení obchvatu se těším, momentálně doprava vede centrem města, v exponovaných hodinách tudy projet bývá dost problém,“ říká pan Pavel Novotný, který tudy jezdí každý den do práce a dodává, že „Opočno si centrum města bez aut rozhodně zaslouží."