Projekt řeší dobudování splaškové kanalizace, ta bude sloužit k odvádění splaškových vod do čistírny odpadních vod v obci.