„Ve výběrovém řízení na zhotovitele obchvatu Domašína jsme obdrželi celkem čtyři nabídky. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Eurovia CS, která stavbu zhotoví za 64,6 milionu korun bez DPH,“ uvedl radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic.

Stavební práce začnou na podzim a potrvají zhruba 15 měsíců. Přeložka povede volnou plochou mezi Domašínem a Černíkovicemi za hranicí občanské a průmyslové zástavby. Plynule se napojí na současnou komunikaci před a za Domašínem. Navržená trasa vede nezastavěným územím v celkové délce 1 984 metrů. Přístup do Domašína bude řešen od silnice II/321 pomocí okružní křižovatky. Součástí odvodnění zmíněné silnice budou dvě retenční nádrže, které budou odvádět vodu do Třebešovského potoka.

„Obchvat Domašína zlepší kvalitu života v centru obce. Dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a podstatně se omezí možnost střetů automobilů s chodci. Je to důležitá stavba v rámci rozvoje solnicko-kvasinské průmyslové zóny, jejíž financování pokryje plně Státní fond dopravní infrastruktury,“ informoval hejtman Jiří Štěpán.

Stavba nové silnice by neměla výrazně omezit provoz. Omezení nastane pouze v době provádění napojení stávající komunikace.

Opočenská nemocnice - chirurgie
Podepsáno. Bývalá nemocnice bude domovem pro seniory