„Rádi bychom Kupkovu tvorbu představili i mladším ročníkům. Proto jsme se rozhodli oslovit základní a základní umělecké školy s výtvarnou soutěží nesoucí Kupkovo jméno,“ říká starostka Opočna Šárka Škrabalová, která nad soutěží převzala záštitu.

Tématem nultého ročníku je svoboda, už proto, že letos uplyne 30 let od sametové revoluce coby novodobého symbolu svobody. Soutěžící se budou zamýšlet nad tímto pojmem a budou se snažit svobodu výtvarně vyjádřit. Soutěžní práce lze zasílat či předávat do opočenského informačního centra do 10. května. Vyhlášení výsledků se chystá 31. května.

„Poté budou práce vystaveny v opočenském informačním centru. Výtvarnou techniku si může každý soutěžící zvolit sám. Autor nejlepšího díla vybraného odbornou porotou získá cenu Františka Kupky, kterou navrhl opočenský rodák Josef Oubrecht. Ten měl možnost tvořit ve francouzském Puteaux, kde Kupka strávil většinu života,“ uvedla referentka Informačního centra v Opočně Tereza Hoderová.