Vláda připravuje aktualizaci usnesení z února 2015 o investiční přípravě a zlepšení infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Na konci listopadu odjeli do Prahy na ministerstvo průmyslu upřesňovat nové požadavky starostové Rychnova nad Kněžnou, Solnice a Kvasin.

„Není potřeba na vládní zástupce vyvíjet tlak, sami moc dobře vidí, že situace na Rychnovsku se musí řešit, jsou ochotní s námi spolupracovat," popisuje atmosféru jednání starosta Solnice Jan Hostinský.

Vstřícnost Deníku potvrdil i mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba: „Vzhledem k rozvoji závodu Škoda Auto a jeho dodavatelů dochází k vysokému zatížení okolních obcí, které trpí zvýšenou dopravní zátěží, dopady přírůstku osob žijících v daném místě a nedostatečnou nabídkou kapacit nájemního bydlení a občanské infrastruktury. V současné době je připravována aktualizace usnesení vlády č. 97/2015, která by měla přispět k řešení výše uvedených problémů." Kotrba také dodává, že odhadované celkové náklady na rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, které by měly být podpořeny z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury v gesci ministerstva, činily 731 milionů korun.

JAK MŮŽE STÁT POMOCI?

V současné době se jedná mimo jiné o navýšení zmíněné částky, která by měla přitéct do regionu.

„Je navrhováno několik opatření, která mají zajistit zlepšení situace regionu. Nechci být zatím konkrétnější, uvidíme, co se podaří prosadit," říká opatrně starosta Rychnova Jan Skořepa. Řešení těchto opatření je v gesci příslušných rezortů – za zvýšení počtu policistů je odpovědné ministerstvo vnitra, zajištění řešení problémů s nedostatkem kapacit nájemního bydlení je v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo dopravy má na stole návrhy na přispění k budování dopravní infrastruktury.

JEDNÁ SE NA VŠECH MOŽNÝCH ÚROVNÍCH

Strategické komise ministerstva se účastnili starostové bezprostředně dotčených obcí. Další schůzky se ale budou konat i na úrovni kraje a okresu. Tam by se měli sejít i starostové ostatních obcí Rychnovska.

„Zejména v oblasti bydlení vidím nutnost spolupráce obcí i z širšího okolí. Pokud bytovou potřebu rozprostřeme, nezatíží to tolik pouze jedno místo," zmiňuje Jan Hostinský. Rovnováha v regionu je žádoucí.