Otevřený dopis starostky městyse Častolovice určený představitelům KHK a dalším zainteresovaným osobám

Vážení, v návaznosti na dopravní nehodu s tragickým koncem v úterý 28.10.2014 ve 13.05 hod. v dopravou přetížené a pro chodce velmi nebezpečné ulici Komenského, silnice II/318, kdy ve stejném úseku, tedy v levotočivé zatáčce před místní ZŠ a MŠ Častolovice došlo během přibližně dvou posledních měsíců ke 4 dopravním nehodám (důkazem toho jsou 3 přůřezy v živém plotě a doposud znovu nenainstalovaná vyvrácená značka u přechodu pro chodce) požaduji jménem městyse Častolovice:

1) V co nejkratší době nainstalovat

svodidla v zatáčce před školou. Bylo štěstí, že 28.10. byl volný den a děti nebyly ve škole, neboť ve všední dny v inkriminovaném místě vycházejí právě v čase dopravní nehody děti ze školní jídelny a maminky vodí děti ze školky, takže v tomto prostoru je velký počet pohybujících se osob.

2) Zakázat průjezd nákladních automobilů od 7,5t výše touto ulicí a odklonit je na silnici I. třídy.

3) Urychlit přípravu a realizaci přeložení komunikace II/318 podle připravené studie, kdy majitel komunikace by měl převzít iniciativu, řídit jednotlivé kroky a být jejich koordinátorem. Nelze tuto povinnost přesouvat na městys Častolovice, který ani nemůže být investorem této akce, je pouze v zoufalé pozici a prosí o nápravu, obzvlášť v okamžiku, kdy dle výše uvedeného začíná docházet v nebezpečném úseku k dopravním nehodám. Situace se jistě ještě zhorší v souvislosti s trojnásobným navýšením výroby v AUTO ŠKODA Kvasiny. Vzhledem k tomu, že má být investováno poměrně velké množství finančních prostředků na rozvoj solnicko – kvasinské zóny, za prioritní považuji investovat tyto prostředky zejména do dopravní infrastruktury. V březnu 2011 jsem dávala návrh do ZUR KHK na odklonění již tehdy problémové komunikace, návrh byl akceptován, postupně se pracuje na jeho zařazení do zásad územního rozvoje kraje, dosavadní postup je však velmi pomalý a zdlouhavý. Vím, že pokud je něco akutní, lze některé časové termíny zkrátit. S velkým důrazem o to žádám, neboť co je akutnějšího, než problém, v jehož důsledku dojde k vyhasnutí lidského života. Udělejme vše pro to, aby se situace z 28.10. i z předchozích dní už neopakovala a aby vyhaslými životy už vůbec nebyly životy našich dětí, úsek ulice od kruhové křižovatky po Sokolskou zahradu si o to přímo říká.

Děkuji za pochopení a jistě vstřícný postoj
Mgr. Jarmila Novohradská, starostka městyse Častolovice