Starostovský post obhájil Petr Hudousek, sekundovat mu bude místostarosta Petr Mareš (oba SNK - Na horách doma). Do rady byli zvoleni dva členové, třetího se určit nepodařilo, zvolen bude až na příštím zasedání zastupitelstva. Volby se uskutečnily tajně. (ill)