Velká voda, pokud nebude extrémní, by už neměla ohrozit jihovýchodní část Nepasic. Tuto lokalitu má před ní uchránit dokončená protipovodňová hráz.
„Je dlouhá 530 metrů a vysoká od 1,2 do 1,8 metru,“ seznámil s parametry díla starosta Třebechovic Jiří Němec. Investiční technik radnice Otto Nosek uvedl, že stavba hráze byla zahájena na jaře a skončila počátkem září.

„Kolaudace se uskuteční 2. října,“ upřesnil. Podle starosty Jiřího Němce není velká voda z Orlice v dotčené části Nepasic výjimečná. Naopak.
„Nejhorší situace tady byla v roce 1997, kdy voda zatopila mnoho domů. Voda je tady často, například předloni na jaře,“ zavzpomínal starosta.
Voda tehdy dosahovala až k prahům některých obydlí.

Náklady na zřízení protipovodňové ochrany Nepasic dosáhly výše 3,7 milionu korun, přičemž město do stavby nemuselo dát, s výjimkou projektu, ani korunu. Veškeré náklady na zřízení valu totiž pokryla dotace z ministerstva zemědělství. Investorem díla bylo Povodí Labe, ovšem po kolaudaci se majitelem hráze stane město Třebechovice.

Obyvatelé Nepasic jsou rádi, že hráz už stojí

„Předloni na jaře, když tál sníh, jsme měli vodu až na zápraží. Navíc máme za domem umělou stoku, takže voda se tu vylévá často. O vybudování hrá〜ze se mluvilo snad deset let. Teď spoléháme na to, že pomůže. Zatím není vyzkoušená a myslím, že záleží především na tom, jaká bude zima,“ řekla Kamila Dudková.

„Kdo ví, jestli to pomůže. Snad ano. Když tady byla povodeň, bylo to strašné. Voda stoupala rychle, náves byla zatopená a lidé jezdili po vesnici na lodích. Těm, kteří bydlí blíž u řeky, voda zatopila domy. Dobře si pamatuji, že někteří zachraňovali topící se prasata a králíky. Zrovna jsem byla na procházce s dětmi. Když jsem ale u mostu viděla, jak vysoko je hladina, rychle jsem se vrátila a vyhnala před vodou jalovice z pastvy,“ zavzpomínala Irena Kašparová.

(čer, lka)