Letos se do soutěže Vesnice roku zapojí hned několik obcí z Rychnovska. Konkrétně bude v okrese soutěžit šest obcí.
Jedná se o Bačetín, České Meziříčí, Dobřany, Podbřezí, Pohoří a Přepychy.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995. Letos se do soutěže přihlásilo 251 obcí z celého Česka.

Nejpočetnější zastoupení má Královéhradecký kraj s 32 soutěžícími obcemi.
Nyní probíhají krajská kola. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.