Co se připravuje
na stadionu
- workoutové hřiště
- stezky pro single track
- in-line dráha (více než 1 km)
- tartanový atletický ovál
- hřiště na diskgolf
- nový stánek občerstvení
s terasami

Nabídka sportovního vyžití zde má být v budoucnu mnohem pestřejší.
V odvážných vizích se ve sportovním areálu po více než kilometr a půl dlouhé asfaltové dráze prohánějí in-line bruslaři nebo přilehlý lesík nad stadionem křižují cyklisté po speciálních uzoučkých stezkách, jimž se říká single track. Nejbližšími kroky by měly být výstavba workoutového hřiště a nového uspořádání stánku s občerstvením a přestavba teras.

Rozsáhlý sportovní areál v Mělčanské ulici je především domovem oddílů SK Dobruška (na počátku tohoto roku se dlouholetá Tělovýchovná jednota Dobruška vrátila k původnímu názvu z doby založení na počátku minulého století). Působí zde fotbal, atletika, tenis, futsal, cyklisté a v minulém roce vstoupili do SK také florbalisté, kteří v areálu v létě uspořádali už dva ročníky jednoho z největších turnajů pod širým nebem v republice – Open Air Cup Dobruška.
„Chceme, aby si cestu na městský stadion našlo co nejvíce lidí. Sportovní klub ve spolupráci s městem vypracoval koncepci postupného rozvoje stadionu. Vedle fotbalových hřišť s přírodní i umělou trávou, tenisových kurtů či víceúčelového hřiště s basketbalovými koši se připravují další atraktivní sportoviště," prozrazuje Jan Jirák z Kulturních a sportovních zařízení města Dobruška.

Letos v létě by měla být dokončena revitalizace stánku s občerstvením a s tím spojená přestavba teras. „Momentálně se zpracovává projektová dokumentace nutná pro ohlášení stavby. Předpokládáme, že se podaří zrealizovat do června," plánuje Jirák.

Pro workoutové hřiště by Dobruška chtěla využít dotaci z nadačního programu ČEZ Oranžová hřiště. „Rada města letos schválila spolupodílnictví na výstavbě. Celková hodnota investice činí téměř osm set tisíc. Město požádalo o příspěvek ve výši 373 259 Kč," vypočítává manažer města pro sportovní zařízení.
„Pro single track se nyní plánují nejlepší možné varianty jednostopých stezek vedoucích lesíkem. Doufám, že se nové moderní sportoviště podaří vybudovat letos, nejpozději na podzim," věří Jirák, podle něhož by se městský stadion rovněž mohl stát výchozím místem cyklotras a běžeckých tratí směrem do Semechnic, Podchlumí a podobně. „Jednalo by se jen o zpevnění některých částí cest. Bez asfaltu. Inspiroval jsem se v hradeckých lesích. "