„Pro stavbu měšťanské školy chlapecké a radnice bylo v městském zastupitelstvu vyhlédnuto místo na Malém náměstí, a to tam, kde stála stará radnice a dům č. 12. Dům č. 12, v němž býval hostinec Maglaj zvaný, koupilo město od jeho majitele Václava Potočka za 15.000 K.

Starou radnici a řečený již dům srovnal se zemí Jan Černý, mistr zednický. Bourati se počalo dne 30. dubna 1906 a dne 9. května byly obě budovy rozneseny. Svého času byly v radnici nejen úřady městské, ale také občanská záložna, městská spořitelna a tělocvična sokolská. V prvém poschodí bydlívali nájemci a v přízemí do dvora byl dlouhý čas hostinec."
Kronika píše také o položení základního kamene: „V neděli 8. července 1906 odpoledne položen byl základní kámen k společné budově měšťanské školy a městské radnice." Plány pro budovu vypracoval Ladislav Skřivánek, architekt ve Vídni. Další zápis v kronice je v roce následujícím:

„V neděli dne 1. prosince 19107 oznamovaly vlající prapory na školních budovách slavnost otevření nové budovy měšťanské školy chlapecké v Opočně."
Bosna nebo Opočno?
Od té doby tedy v Opočně nenajdeme dům čp. 12. Ale jednu malou připomínku si ještě zaslouží. Proč se mu říkalo Maglaj?

I na to odpovídá kronika: „V týž den, kdy u Maglaje v Bosně byla v r. 1878 svedena bitka, povstala mezi některými hostmi hostince v č.d. 12 rozmíška. Od těch dob přezdívalo se hostinci Maglaj."
A další osudy jedenáctky? V ní se začaly vzdělávat děti, což budově už zůstalo, školu zde najdeme i dnes.

Radnice byla umístěna v zadní části.
Podle kroniky se úřadovny radnice přestěhovaly v roce 1935 do budovy čp. 247 (na dnešním Kupkově náměstí), škole tak přibylo místo pro další třídy. Ale ještě dlouho se této části školy říkalo radniční křídlo.
Touto překrásnou budovou se rozloučíme s příběhy opočenských domů. Příští sobotu nás čeká už jen malé ohlédnutí za tím, co celoroční seriál přinesl nejen čtenářům Deníku, ale překvapivě i samotnému Opočnu.

Dana Marková