Stavební přípravy letos v létě začaly a jejich součástí byla i demolice staré skladovací budovy, která v minulosti sloužila jako nemocniční lékárna. Zmizela už v polovině srpna, demolice kraj stála přes dva miliony korun. Uvolněné místo má sloužit pro zařízení staveniště a v budoucnu jako parkovací plocha pro osobní automobily.

Do výběrové soutěže na modernizaci areálu se firmy mohly přihlásit do konce srpna. "Maximální cena byla stanovena na 757 milionů korun bez DPH, jaká nakonec bude, ukáže výsledek výběrového řízení. To bude ukončeno podpisem smlouvy, plánujeme, že někdy v druhé polovině listopadu," sdělil mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Stavba potrvá dva roky

Podle zadávací dokumentace bude mít vítěz na modernizaci nemocnice 24 měsíců, následovat má půlroční zkušební doba. V sousedství stávajícího pavilonu DIGP má vyrůst pětipodlažní přístavba multioborového pavilonu s urgentním příjmem. A úpravy zasáhnou i část pavilonu DIGP, v němž bude lůžková část.

Fotogalerie: Rada kraje schválila projekt modernizace nemocnice v Rychnově

"Úpravy se budou týkat tří pater. V suterénu bude zbudována centrální sterilizace, z prvního nadzemního podlaží bude přemístěna jednotka intenzivní péče interny do nového pavilonu a místo ní bude onkologický stacionář a odborné ambulance. V posledním sedmém patře pak ještě dojde k rekonstrukci a bude vytvořeno zázemí pro personál," popsal chystané změny ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl, přičemž doplnil, že gynekologicko-porodnické oddělení už má díky nedávné rekonstrukci hotovo.

Kyslík si stanice vyrobí sama

Projekt počítá také s novým energocentrem, s úpravou a rekonstrukcí zpevněných ploch, komunikací, parkování a inženýrských sítí technické infrastruktury.

"Budeme mít také výrobnu medicinálních plynů, doteď máme zásobník, kam je kyslík zavážen. Při výstavbě vznikne stanice, kde si ho budeme vyrábět sami, což je v delším časovém horizontu pro nemocnici ekonomicky výhodnější a z hlediska provozu flexibilnější. Nebudeme tak stále odkázáni na dodávky," upozornil ředitel nemocnice.

V nové pětipodlažní přístavbě vzniknou prostory pro urgentní příjem, operační sály i ambulance. Péče, která je nyní rozesetá do více budov, se přesune do jednoho monobloku. Provoz bude příjemnější a také levnější.

"Bude to velký krok dopředu, přístavbou multioborového pavilonu jako by byla postavena zcela nová nemocnice. Kdyby se projektovala na zelené louce, nevypadala by jinak," řekl Mottl.

A co bude s uprázdněnými budovami? Nemocnice má plány je využít pro nějaký typ návazné, následné péče či péče pro seniory. "Jaký typ péče to bude, nyní ještě nevíme. Vznikne tak komplex poskytování akutní a následné péče v jednom areálu. Bude výhodný pro všechny strany a bude to mít sociologický, ale i ekonomický efekt třeba pro rodiny, které budou chtít své blízké navštěvovat a nebudou muset nikam daleko," dodal ředitel.

Pomůže finanční injekce

Příslibů pomoci s opravou se vedení kraje i nemocnice dočkalo během střídání vlád hned od několika politiků. Nyní ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která má Královéhradeckému kraji s modernizací konečně pomoci Vláda rozhodla o podpoře ve výši 200 milionů korun.

„Rychnovská nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a turistickou oblast Orlických hor. Je rovněž spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice – Kvasiny, kde se nachází výrobní závod společnosti Škoda Auto. Proto jsem už na své cestě do kraje panu řediteli přislíbil, že uděláme vše pro to, aby se dlouho odkládaný projekt začal konečně realizovat. Jsem rád, že tato doba nastala,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Dotace je poskytována až do výše 60 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů a pro tento rok je na ni v rozpočtu ministerstva připravena zmíněná částka 200 milionů korun. Lhůta pro doručení žádosti skončí 30. listopadu.

Projekt modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020, a to v souvislosti s podporou infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Memorandum o spolupráci vzniklo mezi vládou, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem.