Na území Československa vstoupila vojska států Sovětského svazu, Polska, Bulharska, Maďarska a NDR, aby potlačila obrodný proces 60 let. minulého století. Také v regionu vydali mnozí lidé svědectví z těchto dnů:

Dobruška, obecní kronika, 1986, srpen, 22.

„Ve 12.40 hodin projíždějí první auta. Je to sovětský týl… Vojáci a důstojníci měli v kabinách na kolenou samopaly a pistole. Zástup na náměstí projevil bouři odporu, spontánní a upřímnou, jejíž původ je třeba nehledat v nenávisti k ruskému národu, ale v hořkém zklamání.

Zpočátku řada lidí stála k projíždějícím zády se zaťatými pěstmi. Pak na auta pršely papíry a nadávky. Někteří po vojácích plivali. Důstojník, kterému jeden občan plivl do tváře, pohrozil z okna svou pistolí…

Dvakrát se je podařilo na několik minut zastavit… Celá kolona, asi 130 aut a dvou malých autobusů se ženami v civilu se vydala k Opočnu a odtud do Českého Meziříčí. Odtud se prý chtěla vrátit do Dobrušky, byla však poslána špatným směrem a nocovala někde v polích…

Odpoledne byl u MěstNV postaven koš na odpadky s nápisem „Pro legitimace SČSP“. Obdobně tomu bylo i v továrnách. Ve Vojenském topografickém ústavu a v národním podniku Adast připravovali a tiskli protestní rezoluce, prohlášení a další tiskoviny.

Po dvaadvacátém srpnu se vrátili do Adastu zahraniční montéři ze Sovětského svazu, kde byli po celou dobu okupace v Moskvě internováni i s tehdejším čsl. velvyslance Hendrychem.“

Potštejn, MNV, 1968, srpen 22.


Místní národní výbor a místní organizace KSČ a všichni občané Potštejna co nejostřeji odsuzují obsazení republiky vojsky varšavské smlouvy: „… Tento čin považujeme za hrubé porušení naší státní suverenity a proletářského internacionalismu. Je to čin, jaký nemá obdoby v dějinách socialismu i v dějinách celého mezinárodního hnutí.

Protestujeme proti násilnostem, které při obsazení kraje celého našeho státu použily okupační armády. Tyto nezákonnosti mají a budou mít nedozírné materiální, politické a morální důsledky.“

Podle publikace Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnov nad Kněžnou, kterou vydaly Okresní úřad, Okresní archiv Rychnov n. K. a Muzeum zimních sportů a řemesel Deštné v Orlických horách