Za akcí „Odznak" stojí známí a úspěšní atleti Robert Změlík a Roman Šebrle. Druhý  nich měl do Rychnova přijet spolu se Štěpánem Janáčkem, bohužel mu v tom zabránily vysoké horečky. I přesto, že slavný rychnovský rodák  nedorazil, bavili se dobře děti i jejich učitelé. Žáci svému slavnému hostu také předvedli, jak umí sportovat. V tělocvičně se totiž konal vánoční turnaj Masarykovy školy. Vítězové si převzali ocenění právě z jeho rukou.

Logo ZŠ MasarykovaOčima "Masaryčky":

Vánoční turnaj v košíkové?

Tradice – bojovnost - prestiž – zábava - košíková – tanec - zpěv – pohoda - odměny! To všechno zažívali žáci 2. stupně ZŠ RK Masarykova v hale VOŠ a SPŠ RK, když se sešli, aby prožili poslední školní den před vánočními prázdninami ve sportovním duchu.

Slovem provázela soutěž paní učitelka Brandejsová, která přivítala paní ředitelku Polívkovou a soutěžící družstva – výběr žáků devátého ročníku a družstvo odvážných učitelů, kteří mají smysl pro humor a nebojí se bojovně nastoupit, i když nejsou s míčem právě největší kamarádi J Deváťáci byli výborní, učitelé nezklamali! Zvláštní poděkování patří rozhodčímu, bývalému řediteli Václavu Hamáčkovi!

Program zpestřily žákyně 9. ročníku se svým třídním učitelem Petrem Jelenem, když předvedly velice pěkné taneční vystoupení, a pak si s celou halou zazpívaly vánoční koledu Půjdem spolu do Betléma a populární píseň Cesta. Tady přišly na řadu i hudební nástroje jako housle, keyboard, cajon (bicí), flétna a akordeon. Poděkování patří i ostatním žákům, že vystoupení podpořili a odměnili bouřlivým potleskem.

Následovalo zápolení mezi třídami ve dvojtaktech. Letos tělocvikáři upravili pravidla a byl to skutečně lítý boj! Snaha obrovská, výsledky skvělé, a tak se při nástupu předávaly zástupcům tříd poháry, diplomy a sladké odměny dle zásluh. Na předávání byli přítomni hosté: místostarostka MÚ RK Jana Drejslová a olympionik Štěpán Janáček.

Poslední část sportovního dopoledne byla věnována prezentaci Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů! Štěpán Janáček – olympionik ve skoku o tyči představil tuto soutěž, promítnul na plátně prezentaci a žáci si mohli vyzkoušet některé discipliny. Výborné výsledky byly odměněny, vítězové si odnesli sportovní obuv a tretry J Báječné dopoledne bylo zakončeno přáním všeho nejlepšího do nového roku, focením a autogramiádou. Naše škola sportovní aktivity vždy podporovala, vzory má ve svých bývalých žácích, vynikajicích atletech:  Romanu Šebrlovi, sourozencích Machurových nebo například Josefu Kubešovi.

Poděkování patří i partnerům a sponzorům této akce: Město RK, Cukrárna RK, Rychnovský deník a VOŠ a SPŠ RK J Díky všem a za rok na shledanou!                         ZŠ RK, Masarykova