"Mobiliář zámku byl shromažďován, vlastněn a opečováván naší rodinou s velkou zodpovědností a láskou téměř 400 let! S výjimkou tragického období za nacistického a komunistického režimu. Jen proto, že to tyto zabavily, nedává to právo si to ponechat. Měl by být bez dalších průtahů vrácen právoplatným vlastníkům! Je to velmi důležitá součást historie naší milované české vlasti a je tu pro všechny, aby ji viděli a učili se o minulosti. Generace, která ignoruje historii, nemá minulost ani budoucnost," uvedl pro Deník Derek Colloredo-Mansfeld, syn Kristiny Colloredo-Mansfeldové.

Ta o navrácení zámeckého mobiliáře usiluje spolu se svým bratrancem Jeromem Colloredo-Mannsfeldem.

"Jde asi o třetinu současného vybavení," říká opočenský kastelán Tomáš Kořínek.

Připomínka Huga Koniase.
Správce lesů Colloredo-Mansfeldů Huga Koniase uznávali doma i za hranicemi

Zámek v Opočně se přitom v letošní sezoně představuje návštěvníkům ve zcela nové podobě, velkou reinstalaci prodělal ke 100. výročí zpřístupnění zámku veřejnosti a podle kastelána za toto období ještě tolika změnami naráz neprošel. Z depozitářů na prohlídkové trasy přibyly tisíce předmětů, aby se interiérům vrátila podoba z dob Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866 - 1957).

Právě o navrácení části velmi cenného mobiliáře z jeho dřívějšího majetku a majetku jeho adoptivního syna Josefa Colloredo-Mansfelda (1910 - 1990) jde. Čítá tisíce položek, jako jsou obrazy, zbraně, lovecké trofeje, svítidla, ale například i slavnostní kočár.

Vyznat se v soudních kauzách opočenského zámku dá pořádně zabrat, soudy se jimi na různých stupních zabývají již pěknou řádku let. Jde o jeden z nejdéle se vlekoucích restitučních sporů, v němž záleží i na tom, kdy přešel majetek na stát, zda to bylo již před únorem 1948, anebo až po něm. Řeší se otázka, komu části sbírek patřily, měly různé majitele a Colloredo-Mansfeldové ve svých stížnostech upozorňovali mimo jiné na to, že movité věci tak nemohly sdílet osud zestátněného zámku.

Zkonfiskováno. Dvakrát

Stejně jako je složitá kauza, spletité se zdají být i rodinné vztahy. I ty hrají důležitou roli. Kníže Josef Colloredo Mannsfeld (1866 - 1957) se i přes dvě uzavřená manželství vlastních potomků nedočkal, proto adoptoval čtyři syny svého mladšího bratra Jeronýma. Roku 1925 byl také mezi ně přerozdělen rodový majetek. Otec Kristiny - Josefu Leopold dostal Opočno, Jeroným Medard Zbiroh, Vikardo Karel Dobříš a nejmladší Bedřich Jeroným, jehož synem je Jerome, malou nemovitost v Rakousku. Jeromeho v roce 1965 adoptoval jeho strýc Josef, který později adoptoval ještě své tři vnuky: Leonharda, Dereka a Stephena.

Slavnostní kočár.
Kristina Colloredo-Mansfeldová může opět usilovat o mobiliář opočenského zámku

V roce 1939 Josef Leopold, jeho vlastní otec Jeroným a bratři Jeroným a Weikhard podepsali Prohlášení české a moravské šlechty, ve kterém se hrdě přihlásili k české vlasti a národu, a to v době, kdy byla již okupována nacistickým Německem. Reakce přišla nedlouho poté, v roce 1940 byla na majetek rodu uvalena německá nucená správa a opočenský zámek byl dva roky nato zkonfiskován. A po konci druhé světové války znovu, tentokrát na základě Benešových dekretů.

V roce 1991 rodina uplatnila nároky na restituci. Josefově dceři Kristině byly v rámci restitučním nároků navráceny lesy i některé nemovitosti. V případě zámku a mobiliáře se pak rozběhla série soudů na různých úrovních, projednávaly žaloby, dovolání, stížnosti, hledaly se nové důkazy. Když Ústavní soud v květnu 2000 nevyslyšel argumenty Kristiny Colloredo-Mansfeldové, že o zámek přišli její předci z důvodu nacistické rasové perzekuce, její rodina se obrátila na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ten ale její stížnost zamítl, čímž potvrdil rozsudek českého Ústavního soudu. Podle něho zámek náleží státu.

Kolotoč soudních jednání se však nezastavil, nyní ho pohání pokračující spor o zámecký mobiliář.

Historie restituční sporu o Státní zámek Opočno:

červenec 2000 - Soud rozhodl o vydání 68 obrazů. Jejich vlastníky se stali Kristina Colloredo-Mansfeld a Jerome Colloredo-Mannsfeld. Obrazy zůstaly na základě smlouvy o výpůjčce součástí expozic.

2003 - V restituci byl vrácen veškerý nemovitý majetek, sbírky zůstaly v majetku ČR. Návštěvnický provoz nadále zajišťoval Národní památkový ústav.

2004 - Ústavní soud rozhodl o novém projednání případu restituce zámku.

2007 - Nemovitosti vydané roku 2003 byly převedeny zpět do státního majetku, pod správu Národního památkového ústavu.

2010 - Jerome Colloredo-Mannsfeld si po vzájemné dohodě odvezl ze Státního zámku Opočno více než 20 obrazů vydaných do jeho vlastnictví roku 2000

2013 - Kristina Colloredo-Mansfeld odvezla ze Státního zámku Opočno 34 obrazů vydaných do jejího vlastnictví roku 2000.

2014 - V březnu Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeld. V říjnu Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou povolil obnovu řízení ve věci restituce zámku.

2015 - V lednu Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl odvolání Národního památkového ústavu proti povolení obnovy řízení restituční kauzy. V květnu rychnovský soud zahájil projednávání restitučního sporu o zámek a v září žalobu Kristiny Colloredo-Mansfeld zamítl.

2016 - V březnu se královéhradecký krajský soud začal zabývat odvoláním Kristiny Colloredo-Mansfeld proti předchozímu rozhodnutí rychnovského soudu. V dubnu odvolání zamítl. V prosinci Jerome Colloredo-Mannsfeld uspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve sporu s Českou republikou o vydání mobiliáře renesančního zámku Opočno na Rychnovsku. Evropský soud konstatoval, že české soudy porušily jeho práva na spravedlivé soudní řízení.

2017 - Nejvyšší soud v únoru odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové. V květnu Kristina Colloredo-Mansfeld podala ústavní stížnost ve věci restituce zámku. Její dovolání v únoru odmítl Nejvyšší soud. V listopadu Ústavní soud odmítl návrh Kristiny Colloredo-Mansfeldové na obnovu řízení o dvou starších neúspěšných stížnostech. Týkaly se mobiliáře zámku Opočno.

2018 - V lednu Kristina Colloredo-Mansfeld uspěla u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který podpořil její snahu o obnovení řízení ve sporu týkajícím se vydání mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku.

2020 - Ústavní soud v květnu zamítl stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci navrácení nemovitého majetku spravovaného Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu budou soudy opět projednávat restituci části mobiliáře spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. ÚS vyhověl stížnostem restituentů, kterých se zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

únor 2021 - Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost rodiny Colloredo-Mansfeldů a tím potvrdil rozsudek českého Ústavního soudu. Ten znamenal, že zámek zůstává státu a ministerstvo spravedlnosti prohlásilo záležitost za ukončenou.

- 2022 - pokračuje soudní jednání týkající se restituce části mobiliáře spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. ÚS vyhověl stížnostem restituentů, kterých se zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

(Zdroj: Státní zámek Opočno)