Z hlediska psychického vývoje dítěte je tento nový přístup bezesporu tím nejzdravějším a odborníky nejdoporučovanějším. Avšak z hlediska psychiky matek, dlouhodobě odříznutých od pracovních a společenských kontaktů, je toto období velmi náročným. Pokud pak má žena dvě nebo více dětí , může strávit na mateřské dovolené i více než čtvrtinu svého produktivního života. V této nezanedbatelné části života se přitom převážně věnuje sice nezbytným a vyčerpávajícím, avšak rutinním a monotónním činnostem (kašičky, plínečky, bábovičky a podobně).

Naše společnost, včetně té odborné, přitom tyto činnosti nijak morálně nedoceňuje a problémy matek na mateřské přehlíží a hrubě bagatelizuje.

„Tento postoj okolí v některých ženách na mateřské potom ještě více prohlubuje pocity zbytečnosti, nenaplněnosti a nedocenění," popisuje Jitka Prossová.

Aby se ženy dostaly do společnosti a přitom neměly pocit, že zanedbávají své mateřské povinnosti, začala spontánně již před 24 lety vznikat i u nás tzv.mateřská centra. Především tato centra usilují o to, aby izolace rodičů z důvodu péče o malé děti nevystupovala jako jeden z faktorů jejich sociálního vyloučení a diskriminace.

Předností a silou mateřských center je jejich svépomocný princip, díky kterému mohou pružně reagovat na potřeby a požadavky dané komunity v konkrétním čase a místě. Proto se také konkrétní programy jednotlivých center liší podle aktuálního složení jejich členů někde se více zaměřují na finanční či zdravotní gramotnost, jinde na další profesní vzdělávání a jinde zase na podporu kulturního života v regionu.

To, že programy mateřských center fungují, prokazují mj. i souhrnné výsledky provedeného průzkumu, které vykazují snižování výskytu negativních jevů u klientek mateřských center, znázorněné v následujícím grafu.

S programem našeho kosteleckého mateřského centra Cvrček se můžete pravidelně seznamovat na stránkách Zpravodaje, na www.cvrcek.org nebo na facebooku. Všechny programy jsou přístupné i zájemcům ze široké veřejnosti, a proto se nemusíte ostýchat zajít na přednášku nebo kulturní či vzdělávací akci, která by vás zajímala, i když zrovna nejste na mateřské.

Jitka Prossová