Plánovaná modernizace několika železničních tratí mezi Týništěm nad Orlicí a Solnicí přinese výhody cestujícím i motoristům. Měla by také vést k mírnému utlumení nadměrné kamionové dopravy.

Nová nástupiště, jejichž hrana bude v půlmetrové výšce nad kolejemi, ocení zejména ti, kterým dělá současné šplhání do motoráků problémy. Takové zlepšení komfortu by se mělo týkat nádraží v Týništi, Častolovicích a Rychnově.

Nákladná modernizace se ale připravuje hlavně kvůli plánovanému zintenzivnění nákladní železniční dopravy. Po kolejích vedoucích k automobilovému závodu v Kvasinách by mělo jezdit jedenáct párů nákladních vlaků denně, namísto stávajících čtyř. To na jedné straně povede k utlumení kamionové dopravy, ale zároveň nese větší riziko kolize na přejezdech. Tomu však zabrání moderní systémy.

„Stávající zabezpečovací zařízení v této lokalitě jsou 50 let stará, částečně vyrobená  v SSSR. Budou proto vyměněna za zařízení nové generace. V nich budou použity počítače náprav namísto původních kolejových obvodů," uvedl Pavel Tesař, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Cesta k moderní železniční dopravě si ale vyžádá svoje. Během úprav  budou muset cestující počítat s výlukami. A to přesto, že jednotlivé etapy modernizace jsou navrženy tak, aby po celou dobu výstavby byla zajištěna základní dopravní obslužnost po železnici.

„Během některých stavebních postupů ale nebude možno zajistit ani tuto základní obslužnost. Osobní dopravu pak bude zajišťovat náhradní autobusová doprava," připustil Pavel Tesař, tiskový mluvčí SŽDC, s tím, že takové výluky by měly trvat řádově několik dnů. Dlouhodobější omezení, které by mohlo čítat i čtrnáct dní, bude soustředěno na čas celozávodních dovolených.

Dočasné zhoršení dopravní obslužnosti není jediným úskalím. Existují i reálné obavy, že úpravy kolejišť a dalších zařízení by se mohly dotknout dnes ještě nedokončené cyklostezky podél řeky Orlice.

„Obáváme se toho, že kvůli úpravám trati by mohly být některé úseky cyklostezky rozebrány," upozornila Jarmila Novohradská, starostka Častolovic. Právě kvůli takovým alternativám je povrch cyklostezky místy ze zámkové dlažby.

Akce, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, má vyjít na 710 milionů korun. S realizací se počítá mezi listopadem příštího roku a srpnem roku následujícího. O nutnosti investice přitom není pochyb.

„Tato trať je z hlediska osobní dopravy velmi důležitá. V oblasti regionálních tratí je to nejfrekventovanější lokálka v celém kraji, ale nyní už dosahuje hranice svých možností," uvedl již dříve Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Podstatnější je to, že vlaky získají větší podíl na dopravní obslužnosti automobilky, navzdory plánovanému rozšíření výroby. „Poměr železniční a silniční dopravy, který je nyní vyrovnaný, by se měl dostat na 60:40 ve prospěch železnice," uvedl David Šikula z tiskového oddělení Škoda Auto.