Zmíněný program je tentokrát zaměřený na osoby se zdravotním znevýhodněním.