Už skoro rok zde vznikají rukodělné výrobky – mimo jiné třeba šperky, malované květináče, výtvarná díla, hračky, vánoční věnce a upomínkové předměty, klienti se učí také pracovat na lupénkové pile a opravují nábytek.

Můžeme ukázat, 
co v nás je

„Díky tomu, co jsme se tu naučili, si zkrášlujeme i vlastní domovy," vypráví klientka, která ze zdravotních důvodů přišla o práci a cestu k rozvoji své kreativity našla díky projektu Cílem je zaměstnání, který zajišťuje společnost Helpion, jež se snaží pomáhat lidem, kteří to v životě neměli nikdy lehké.

„Mimoto se tu sešla skvělá parta přátel, a hlavně je příjemné, že nás to baví. To, co se naučím, pak můžu naučit i své děti a tvořit s nimi doma. Právě jsme vyrobili reklamní ceduli a malovali jsme na nákupní tašky textilními barvami. Bez této zkušenosti bych nikdy nezjistila, že umím malovat. Můžeme ukázat, co v nás je. – Bude mě mrzet, až projekt skončí."

Do současné doby bylo v rámci projektu podpořeno celkem 32 klientů, z toho 23 úspěšně absolvovalo motivační aktivity a 16 klientů získalo zaměstnání v rukodělné dílně. Dvanáct osob svou účast v projektu předčasně ukončilo. Taková je bilance projektu, který funguje od února 2013. Poměr žen a mužů je takřka vyrovnaný.

„Několika klientům se po účasti v projektu podařilo najít zaměstnání," odpovídá Hana Bláhová, ředitelka Helpionu, na otázku efektivity projektu.

Práci v dílně může vykonávat jen ten, kdo projde motivační částí projektu, který má usnadnit cestu k zaměstnání, tzv. Job klubem. Ten zahrnuje například nácvik přijímacího pohovoru.

Do motivačních aktivit patří i praktická příprava na zaměstnání formou přímého nácviku v dílně. Klienti se znovu učí dodržovat pracovní dobu, dodržovat pokyny k práci, udržovat svěřené nářadí apod. Projekt je určen osobám z Rychnovska, které jsou více než pět měsíců vedeny v evidenci úřadu práce.

Iva Chvojková Růžičková