Soutěž v Dobrušce má přiblížit tento handicap. Organizátoři se letos rozhodli účastníkům více ztížit terén.

 

 

Akce pro nevidomé se koná pouze v pěti městech v celé republice. Měřit své síly a ukazovat, co všechno umí vodicí pes, přijede sedmnáct soutěžících z několika největších měst republiky. Smyslem akce je poznat problémy nevidomých.

„Letos bylo rozhodnuto, že trasa povede po náměstí a jeho přilehlém okolí. Rozhodčím se zdálo, že úsek v parku je pro nás moc lehký a neskrývá tolik překážek,“ uvedla Renata Moravcová, která se na konání soutěže podílí a rovněž se jí se svými psy účastní.

Soutěž se skládá ze dvou částí, frekvence a poslušnosti. „Frekvence znamená to, že procházíme připravenou trasou a rozhodčí nás bodují, jak zvládáme překážky. Při poslušnosti se hodnotí, jak pes zvládá nařízené povely,“ vysvětluje Renata Moravcová.

Jak uvedla Dagmar Nováková z Informačního centra, návštěvníci odpoledne mohou zhlédnout i novinku v podobě vystoupení pěveckého sboru Barunka, který vystoupí v krojích. Dále si zde budou moci vyzkoušet chůzi s bílou holí, zvážit předmět na mluvicí váze a vyzkoušet si mnoho dalších pomůcek.
Některé z pomůcek si včera mohli vyzkoušet i návštěvníci rychnovské Bambiriády, kde Renata Moravcová prezentovala Klub držitelů vodicích psů, který zastupuje Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Jak prozradila, některé děti o slepecké pomůcky projevily velký zájem a nebály se je i vyzkoušet.