Stejně jako v předchozích dvou letech budou udělovány ceny hned v několika kategoriích a přihlásit se může jakákoliv obec vydávající zpravodaj, jež spadá do okresu Rychnov nad Kněžnou.

Avšak oproti předchozím letům doznala soutěž také drobných změn. První z nich je období, kdy je vyhlášena, a termín vyhodnocení. Letos je možné přihlášku posílat na  zpravodaje2012@seznam.cz od 1. září až do konce roku. Formulář najdete na webu obecmokre.cz/zpravodaje2012. Následně až do 14. února budeme shromažďovat tištěné výtisky zpravodajů určené k ohodnocení. Tři výtisky jednoho čísla je nutné zaslat na adresu Knihovny U Mokřinky.

Navíc kromě zohlednění, zda se jedná o město či městys nebo o obec, bude brána v potaz i četnost vydávání. Rádi bychom letos ohodnotili speciální cenou vánoční vydání zpravodaje. To je také důvod, proč jsme čekali s vyhlášením soutěže až na podzim. Pokud se bude obec či město chtít ucházet o tuto cenu, je nutné zaslat mezi třemi požadovanými výtisky jeden vánoční.

O nejoblíbenějším zpravodaji budou opět hlasovat i čtenáři Rychnovského deníku prostřednictvím webových stránek. Elektronickou verzi zpravodaje zasílejte na adresu silvie.sprynarova@denik.cz. Opět je termín uzávěrky 14. únor.

Zpravodaje budou také vystaveny na několika místech v okrese, kde jim příchozí po ohodnocení mohou přidělit hlas a tím se zapojí do hlasování o cenu veřejnosti.

Vyhlášení se uskuteční stejně jako v předchozích letech v obci Mokré, a to na přelomu května a června příštího roku.

Neváhejte a zapojte se do soutěže, kde můžete ukázat, že i malé obce žijí čilým životem a že města na své obyvatele nezapomínají.

Těšíme se na vaši účast! Podrobnější informace přineseme v Rychnovském deníku v následujících týdnech. Redakce rychnovského deníku, Knihovna U Mokřinky