„V soutěži Buďte inspirací chceme podpořit a ocenit ty, kteří aktivně vymýšlejí nové cesty a postupy, zároveň nezůstávají jen u nápadů a své projekty také realizují. Díky tomu zlepšují život sobě i lidem ve svém okolí. Současně chceme poděkovat i těm, kteří ve svém rozvoji myslí také na slabší a potřebné a přizpůsobují jim svá podnikání. Celé to není jen o cenách. Jde zejména o zviditelnění a šíření příkladů dobré praxe. Věřím, že se nám podaří inspirovat další, tato soutěž to má ostatně v názvu,“ uvedl v tiskové zprávě kraje radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

V kategorii Inovativní projekt odborná porota vybrala obec Záměl s projektem Komunitního centra Dobromysl. Obec získala jeden z místních statků, postupně jej opravuje a provozuje zde komunitní centrum. Zřídilo zde i certifikovanou přírodní zahradu. Objekt nyní slouží místním i přespolním, spolkům, dětem ve školách i školkách Charitě Rychnov nad Kněžnou nebo Utečeneckému táboru z Kostelce nad Orlicí.

Jan Hepnar na Dni bezpečnostních složek v Dobrušce.
Horská služba v Orlických horách vyhlíží zimu. Zkušenosti sbírá i v zahraničí

V elektronickém hlasování veřejnosti získala nejvíce hlasů Místní akční skupina Nad Orlicí s projektem Technologický klub Albrechtice nad Orlicí – Tékáčko. Technologický klub – Tékáčko je určený dětem a mládeži, které mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují a jak je využívat. Nejde o klasický kroužek, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu – praktickou dílnu, kde děti zkouší, bádají, objevují, kde se nebojí něco rozmontovat, chybovat a z chyb se učit.

V kategorii Inspirativní sociální podnik porotu nejvíce zaujal Propagační podnik HK. Tato rodinná firma je od základů zaměřená na zajištění práce osobám se změněnou pracovní schopností a zaměstnává 30 osob se zdravotním postižením (95 % zaměstnanců). Sociální zacílení plní společnosti v rámci takzvané „chráněné dílny“, která vznikla již v roce 2002.

V hlasování veřejnosti nejvíce uspěl Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta z Hradce Králové. Spolek Daneta vznikl roku 1993. Zaměřuje se na práci se zdravotně postiženými osobami a zároveň provozuje chráněné dílny, v nichž získávají pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením. Spolek také poskytuje praxe studentům učiliště Daneta.

Stezka provádí po objektech československého opevnění budovaného na hřebenech Orlických hor mezi lety 1936 až 1938. Místy, kde se stovky mužů na začátku podzimu 1938 připravovaly na obranu své vlasti.
Naučná stezka Opevnění Rokytnicka zavede do časů ohrožení republiky

V kategorii Inspirativní spolupráce výzkumného a firemního sektoru v Královéhradeckém kraji porota vybrala tři projekty:

  1. Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové – Braident
    Výzkumníci z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové vyvinuli zdravotnický přípravek Braident, který pomáhá s léčbou onemocnění parodontitis chronica. To je po zubním kazu druhou nejčastější formou postižení chrupu. Projevuje se zánětem dásní, otoky a ústupem kosti, ve které jsou zuby pomocí periodontálních vláken ukotveny. Přípravek Braident vypadá jako splétaná nit a stomatolog jím vyplní mezeru mezi zubem, jeho kořenem a krčkem (takzvaný parodontální chobot), který vzniká vlivem zánětu. Tím zamezí návratu mikroorganismů z úst. Vlákno se poté postupně vstřebává, aby nebránilo obnově přirozeného spojení mezi povrchem kořene zubu, dásní a kostí.
  2. Univerzita Hradec Králové – Smart Parking and Charging
    Cílem projektu je vytvořit pro Hradecko-Pardubickou aglomeraci integrované řešení, které běžnému občanovi umožní prostřednictvím snadno použitelné mobilní aplikace vybrat volné parkovací místo v dané lokalitě, odnavigovat k vybranému místu a zaplatit. To, čím se projekt odlišuje od podobných smart-parking řešení je mimo jiné integrovaná podpora vozů s elektrickým pohonem.
  3. Univerzita Hradec Králové – SmartVet (podložka pod zvířata)
    Cílem je vyvinout a aplikovat komplexní monitorovací systém pro zvířata založený na neobtěžujících metodách, které umožní dlouhodobé monitorování zvířat po operaci či z jiného důvodu ponechaných v ambulanci veterinární stanice. Díky práci výzkumníků vznikla podložka vybavená senzory, která se umístí do kotce, pod klec či pelíšek zvířete, která kontinuálně odesílá na server údaje o srdečních i dechových ozvách a o fyzické aktivitě hospitalizovaného pacienta. Lékař a ošetřující personál mají přístup k informacím o aktuálním stavu zvířete prostřednictvím webové aplikace.
Vizualizace průmyslové zóny Solnice - jih
Stavba infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny odstartovala

Soutěž Buďte inspirací vyhlašuje Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. V soutěží se utkali regionální aktéři, kteří přispívají svými inovativními projekty a aktivitami k rozvoji kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života obyvatel. Vyhlášení vítězů se konalo v úterý 10. října v Hradci Králové.