Lítost nad havárií polského vládního letadla vyjádřili čtenáři Deníku v soustrastných vzkazech polskému národu. „Celý minulý víkend jsem neodtrhl oči od televize. Sledoval jsem zpravodajské kanály. Asi nikdo tady v republice si nedovede představit, jakou hrůzu prožíváte. Vězte, že všichni slušní lidé jsou vaší podporou,“ vyslovil soucítění Petr Král.

„Je to hrozná tragédie, jsme s vámi, držte se,“ poslal vzkaz Petr Vokáč.

„Je to nepředstavitelná tragédie a následky budou nedozírné. Polsko se pod vedením prezidenta Kaczyńského postavilo na vlastní nohy, a musíme jen doufat, že se Poláci vzchopí a nedovolí nástup špatného vedení. Opravdu je mi líto nejen pana prezidenta, ale i všech, kteří zahynuli s ním. Zahynuli schopní lidé a budou Polsku chybět. Čest jejich památce,“ napsal čtenář s pseudonymem Pier Bezuchov.

„Tragédii vnímám jako velkou ztrátu pro polský lid. Polský prezident naslouchal lidu a byl ním ctěn jako hlava státu. Lid ho miloval. U nás by to bylo podle mě jiné,“ napsal přispěvatel podepsaný Láďa.

„Korupce, arogance, namyšlenost a hloupost. Právě proti těmto jevům pan prezident Kaczyński bojoval! Stejně jako za to, aby si byli všichni lidé bez rozdílu skutečně rovni před zákonem,“ lituje smrti polského prezidenta diskutující Jožo.

„Neštěstí bohužel nechodí po horách, ale po lidech. Minutu ticha bude držet celá rodina,“ kondoloval Josef Rybář.

„Jsou chvíle, kdy se zastaví čas, ale hlavně tlukot srdcí. Kéž spočinuly všechny oběti smolenského neštěstí v pokoji,“ doufá Klára Petrová.

„Každá taková událost je velmi smutná. V Polsku mám spoustu dobrých kamarádů a je mi jich i všech tamních lidí velmi líto a hluboce s nimi cítím. Nedovedu si představit, co by se dělo, kdyby se taková tragedie stala našemu národu,“ vyslovil se Lumír Klimecký. „Politika ani rozdílné názory ke smutku nepatří. Tragédie to není proto, jaké funkce ti lidé na palubě měli, ale proto, že zbytečně zahynulo téměř 100 lidí. Smutek bych cítila úplně stejně, kdyby to bylo běžné dopravní letadlo s turisty. Má soustrast patří rodinám a příbuzným, potažmo i celému Polsku,“ napsala čtenářka Deníku Kateřina Hulíková.