„Ano, je to tak, 17. prosince jsme k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou podali žalobu na určení vlastnictví. nyní vyčkáváme, na kdy o ní soud nařídí jednání," uvedl právní zástupce řádu Tomáš Nahodil.
Pro kapucíny a následně pro Opočno se bude jednat o zásadní verdikt.

Jestliže soud rozhodně, že skutečným vlastníkem je stát a nikoliv Královéhradecký kraj, jenž je nyní veden v katastru nemovitostí, bude možné o areál požádat v rámci církevních restitucí a kraj již nebude moci areál prodat.

Právě tento záměr se stal jádrem sporu.
Opočno totiž již dříve požádalo kraj, zda by mu nevyužívaný objekt kláštera bezúplatně nepřevedl do jeho majetku.
To však Královéhradecký kraj odmítl s tím, že se musí chovat jako řádný hospodář a hodlá prostory včetně pozemků prodat.

Podle odhadu by se cena mohla pohybovat kolem 8,5 milionu korun.

Přestože kraj deklaroval, že kromě kupní ceny bude rozhodující i záměr nového majitele, o čemž se chce bavit i s městem, Opočno nehodlá jen přihlížet tomu, co v centru města vznikne za „podnik", a tak se do celé záležitosti nyní vložil i řád kapucínů, jenž podporuje plány města, které si umí představit, že by se do areálu přestěhovala knihovna, částečně i některé obory „zušky", a navíc by tady mohl vzniknout depozitář Královéhradeckého biskupství.

Jak to s klášterem bylo1673 až 1677
Podle kroniky města Opočna začala stavba kláštera a klášterního kostela v roce 1673, dokončena byla roku 1677. Stavbu provedl italský stavitel Bernard Minelli. Ve své kráse stál klášter necelých šedesát let.

1733
Kronika uvádí, že dne 1. máje 1733 po skončení kázání lehl klášter popelem při požáru, který „pod střechou klášterní prádelny byl založen." Jak oheň vznikl, se nezjistilo.

1761 až 1763
V těchto letech byl dle kroniky ke klášternímu kostelu přistavěn kostelík sv. kříže s křížovou cestou.
1946 nebo 1950
Kapucíni byli v klášteře až do roku 1946, kdy se objevuje poslední zápis v jejich kronice, avšak někteří pamětníci uvádějí, že tady zůstali až do roku 1950. Nikdy na ně nezapomenou tehdejší kluci, nejvíc vzpomínek prý mají na jednoho, který jezdil na motokole. Kluci mu ho mohli občas vyčistit, to byl pro malé „montéry" nezapomenutelný zážitek. Kapucíny vystřídal sirotčinec vedený školskými sestrami. V roce 1951 zde začal fungovat Svatojanský ústav pro hluchoněmé a slabomyslné ženy, o něž pečovaly řádové sestry.

2007
Od tohoto roku je areál prázdný.

Královéhradecký kraj sice nyní ve vypsaném poptávkovém řízení na nového majitele kláštera v Opočně pokračuje, ale zároveň zjišťuje potřebné informace.

Původně totiž měli radní k dispozici informace z ministerstva, že kapucínský klášter není zatížený církevními restitucemi.
„Od soudu jsme zatím žádné oficiální vyzvání k vyjádření nedostali, nicméně zjišťujeme informace, jak se věci mají. Jsou to pro nás nové skutečnosti," podotkl Josef Dvořák, v jehož gesci jsou majetkové záležitosti kraje. Stále se tak mohou zájemci o koupi nemovitosti přihlásit do řízení, jež skončí 31. ledna. Avšak verdikt sporu nebude tak brzo znám.
Právní zástupce kapucínu Tomáš Nahodil proto učinil ještě jeden krok.

Nebyl podán původně avizovaný návrh na předběžné opatření, ale o podání žaloby  byl hned den poté, tedy 18. prosince, vyrozuměn katastrální úřad, který kapucíni požádali o zapsání poznámky spornosti. Tedy o uvedení zápisu do listu vlastnictví, že u těchto nemovitostí probíhá soudní spor o určení jejich majitele.
„Chtěli jsme, aby případní zájemci o koupi areálu, měli z veřejně dostupného rejstříku k dispozici informace o daných skutečnostech, tedy aby se mohli  sami rozhodnout, zda mají zájem o nemovitosti dotčené určovací žalobou a následně i restitučním nárokem řádu," upřesnil advokát.

U Okresního soudu v Rychnově se jedná o první takovou žalobu proti státu, potažmo kraji jako druhému žalovanému, na určení vlastnictví, aby následně mohlo být žádáno o vydání majetku na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Verdikt však padne zřejmě až na přelomu jara a léta.

Více informací o tomto sporu najdete také v tomto článku:

http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/kapucini-nebudeme-kupovat-majetek-ktery-nam-byl-ukraden-o-klaster-pozadaji.html