Město Solnice ji nyní zajistilo na čtyřech autobusových zastávkách v Solnici a také na dvou autobusových zastávkách v sousedních Ještěticích, kde veřejně dostupná. Městu se ji podařilo zajistit i na dalších veřejně přístupných místech.