Už od 80. let jezdí Viktor Čahoj z Prahy na setkání sokolníků do Opočna. Sokolnictví propadl před čtyřmi desítkami let. Jeho jméno přitom může být povědomé také televizním divákům. „Cvičil jsem i krkavce do filmu Rumburak. Jmenoval se Jack, s kolegou jsme ho učili třeba psát na stroji. Třicet let jsem vychovával zvířata pro film a přitom jsem dělal i sokolnictví," prozradil.

Těch zajímavých příběhů byste mohli vyslechnout v Opočně nespočet, například i o tom, jak zajíc ukousl jestřábici při lovu dráp. Zdejší setkání je velkým svátkem nejen pro sokolníky z Česka, ale i ze zahraničí, sjíždí se jich sem i více než stovka. Asi dvacetičlenná skupina těch z ciziny je neměnná.

Program načne už ve středu v poledne Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu o pohár předsedy Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty, při kterém je vábítko obvykle unášené drakem, ale může to být dokonce i dron. "Poprvé budeme startovat na dron, každý si donese svůj a soutěží se na 200 metrů výšky. Čím je poměr stoupání v metrech za sekundu větší, tím je výsledek lepší," vysvětluje předseda Klubu sokolníků Jiří Veselý.

Ještě v tentýž den čeká sokolníky registrace a v 19 hodin začne v kostele Nejsvětější Trojice zádušní mše za letos zemřelého Zdeňka Sternberga.

"Byl zakládajícím a pak čestným členem klubu," vysvětluje další zástupce Klubu sokolníků Petr Kolomazník.

Následovat bude ještě ve středu večer schůze vedoucích loveckých skupin a organizačního výboru v Kodymově národním domě. Na lovy totiž vyrazí už ve čtvrtek dopoledne po slavnostním zahájení na arkádovém nádvoří opočenského zámku.

Zvěře je v honitbách málo, a tak se sokolníci pohybují na poměrně velkém území. Po východních a středních Čechách. Společně pak mohou létat pouze dravci stejného druhu, každý druh loví jinak.

"Jezdí se po Rychnovsku, v okolí Opočna i kolem Pardubic. Limitují se počty orlů a počty účastníků na lov zajíců a srnčí zvěře tak, aby to honitby unesly. Drobné zvěře ubývá, bažantů a zajíců natolik, že nepočítáme s tím pravidlem, že dravec, který dříve chytl tři kusy za den, by je ulovil i teď. Když se mu podaří jeden úlovek, dál už nepokračuje," podotýká Jiří Veselý.

Nástupy na nádvoří zámku budou předcházet každému výjezdu do honiteb, a to až do soboty. Lovci se svými dravci a případnými úlovky se pak sem budou navracet na 19. hodinu, kdy se tu uskuteční výřady. Ve čtvrtek je navíc připravena pro členy klubu a hosty prezentace loveckých zbraní na Opočně spojená s přednáškou v zámecké Tabulnici a v pátek se koná v Kodymově národním domě Společenský večer.

Loňský ročník akce hodně poznamenala sílící vlna pandemie covidu a řada opatření, která ji doprovázela. Pořadatelé byli nakonec rádi, že setkání vůbec mohli uspořádat, i když bez diváků. Zrušeny byly i veřejné ukázky. "Loni bylo setkání omezené velmi. Letos jsou součástí programu i ukázky na Vodětínském kopci kousek za Opočnem, počítá se s nimi v sobotu od 10 hodin dopoledne," upozorňuje Petr Kolomazník a dodává, že letos nebudou návštěvníci ochuzeni ani o zajímavou podívanou na park u zámeckého letohrádku zaplněný dravci.

Čtyři tisíce staré umění zacházení s dravci včetně lovu si od svého vzniku až do současnosti uchovalo své tradice, i proto je od roku 2010 zapsáno na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. U nás se sokolnictví podařilo znovu oživit před více než půlstoletím díky několika nadšencům, přičemž byla stanovena i pravidla a zákonný rámec lovů pomocí dravých ptáků, aby mohl být tento způsob lovu legalizován. A vznikl také Klub sokolníků, jehož zakládací listiny byly podepsány 11. listopadu 1967 právě v Opočně. Dnes má zhruba 550 členů.

Když se uskutečnilo první sokolnické setkání, zúčastnilo se ho zhruba deset sokolníků převážně s jestřáby. Od té doby se rozrostlo do velkolepých rozměrů. Při jubilejním 50. ročníku v roce 2017 už dorazilo 142 sokolníků. Letos se jich očekává okolo 120. V současné době se řadí mezi největší největší mezinárodní setkání svého druhu na světě.

Program 54. Národního sokolnického setkání s mezinárodní účastní

Středa 6. října

12.00 – Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu o putovní pohár předsedy Klubu sokolníků ČMMJ

16.00 – 23.00 – Registrace účastníků setkání v Kodymově národním domě na náměstí

19.00 – Zádušní mše za zemřelého hraběte Zdeňka Sternberga - kostel Nejsvětější Trojice, Trčkovo náměstí

20.30 – Informační schůze vedoucích loveckých skupin a organizačního výboru v Kodymově národním domě na náměstí

Čtvrtek 7. října

8.00 – 9.00 – Registrace účastníků setkání v Kodymově národním domě na náměstí

10.00 – Zahájení setkání a sokolnických lovů na nádvoří zámku v Opočně

10.30 – Odjezd do honiteb, lovy

19.00 – Výřad na nádvoří zámku

20.00 – 21.00 Prezentace loveckých zbraní na Opočně - přednáška pro členy klubu a hosty v Tabulnici zámku

Pátek 8. října

10.00 – Nástup na nádvoří zámku a odjezd do honiteb, lovy

19.00 – Výřad na nádvoří zámku

20.00 – Společenský večer (Kodymův dům)

Sobota 9. října

9.00 – Nástup na nádvoří zámku

10.00 – Ukázky výcviku dravců pro veřejnost na Vodětínském kopci – skupina Penthea, z.s.

11.00 – Odjezd do honiteb, lovy

19.00 – Výřad a slavnostní zakončení na nádvoří zámku