Z této doby (až do roku 1945) jsou jediným dokladem o činnosti zápisy v obecní kronice. Bohužel jsou neúplné a jen částečně postihují činnost Sokola. Přesto můžeme usuzovat, že Sokol měl aktivní podíl na společenském dění v Potštejně. Je to např. účast na VIII. a X. Sokolském sletu v letech 1926 a 1938, veřejná vystoupení včetně pořádání divadelních představení.

V době okupace byla činnost Sokola nacisty zakázána. V poválečném období máme dochované písemné záznamy po založení Knihy zápisů od 26. ledna 1947 počínaje zápisem z Valné hromady. Můžeme se zde dočíst o záznamech z výborových schůzí a z Valných hromad a kniha je kronikou činnosti Potštejnského Sokola.

V této době pracuje i Klub českých turistů a sportovní klub Orlice. Činnost Tělovýchovné jednoty byla především zaměřena na nácvik skladeb na XI. Všesokolský slet v Praze. Klub turistů měl v péči i potštejnský hrad a prováděl značkování turistických tras v okolí Potštejna. Sportovní klub Orlice provozoval kopanou. V roce 1948 došlo k vytvoření nové TJ Sokol – Spolchemie Potštejn při n.p. Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Potštejně, kam se začleňuje i sportovní klub Orlice. V roce 1949 dochází ke sloučení těchto organizací v jednu novou Tělovýchovnou jednotu Sokol v Potštejně. Hlavní pozornost byla věnována provádění tělesné výchovy a všeobecné průpravy, účasti na pracovních brigádách, a dokonce působil sokolský pěvecký kroužek.

V roce 1951 skončila činnost oddílu kopané. V roce 1953 se ustavuje oddíl ledního hokeje. Ten začal s úpravami nového hřiště Pod lipami a v letech 1955 – 1957 vybudoval postupně celý areál za přispění tehdejšího národního výboru a jiných organizací. Lední hokej se stal pro Potštejn mimořádně úspěšným sportem – několikrát vyhrál okresní přebor, řadu let úspěšně působil i v krajských soutěžích. Po mnoho sezon tréninky i zápasy probíhaly na přírodním ledě v Potštejně. Teprve až v pozdější době měli hokejisté možnost jezdit trénovat a hrát své zápasy po okolních stadionech na umělý led. Oddíl vychoval řadu hokejistů, kteří se prosadili ve vyšších soutěžích. Josef Ulrych hrál řadu let první hokejovou ligu za Litvínov a má i několik reprezentačních startů.
Svoji bohatou minulost měl také oddíl orientačního běhu. V jeho řadách vyrostla spousta výborných sportovců, kteří se zúčastňovali okresních, krajských i celostátních závodů. Mimo jiné zde začínal svoji sportovní kariéru Rudolf Ropek, který později dokázal získat titul mistra světa v parkovém orientačním běhu.

V roce 1958 vzniká oddíl odbíjené, který působí dodnes. I ten dokázal vyhrávat okresní přebory. Odbor tělesné výchovy se během let zúčastnil nácviků spartakiád v různých věkových kategoriích a někteří cvičenci se představili až v Praze. Pravidelně se pořádaly cvičební akademie, kde cvičenci předváděli svoje dovednosti. Pozornost byla věnována i dětem, pro které se organizovaly zájezdy, tábory, karnevaly a mikulášské nadílky.

V současné době má TJ Sokol Potštejn celkem 97 členů /z toho 21 dětí/, rozdělených podle zájmu cvičenců v 11 složkách. V posledních letech se těší velké oblibě tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, který se letos uskuteční již po sedmé. Každoročně na podzim pořádáme Dětský karneval pro děti z Potštejna a okolí. Letos již druhým rokem, pořádáme sérii turistických vycházek po nádherném okolí Potštejna.

Jana Klecová