Od 20 hodin byl opočenský Kodymův národní dům svědkem Sokolského plesu. O hudební doprovod a předtančení se postaral JK Band. Nechyběly ani zábavné sportovní soutěže.

Historie organizace Sokol Opočno sahá do roku 1868, kdy byla založena Opočenská tělocvičná jednota. Zázemí pak sokolům hned od počátku dělal Kodymův národní dům. Po období nacistické okupace a následné komunistické vlády obnovili zástupci Sokola činnost 18. února 1990.

V současné době má TJ Sokol Opočno bezmála 240 členů, kteří pravidelně cvičí ve čtrnácti oddílech.