Není to ani půl roku, co vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách a kraj chystá další změny. Převedení zařízení poskytujících tyto služby, u kterých je zřizovatel, na města a obce. „Vede nás k tomu několik faktů najednou. Jedním z nejpodstatnějších je rozdělování finančních prostředků mezi zařízení soukromá a krajská. Dalším problémem je i střet zájmů vzhledem k tomu, že podle nového zákona rozhodujeme o dotacích,“ sdělil náměstek hejtmana Miloslav Plass.

To však ale snáší mrak nejistoty na provozovatele zařízení i samotné klienty. „Největší strach mám o naše seniory a zaměstnance. Nestavím se k tomu pozitivně ani negativně, ale vzbuzuje to v nás nejistotu,“ prozradila obavy Jaroslava Fiedlerová, ředitelka Domovadůchodců v Černožicích.

Výběrové řízení visí ve vzduchu

Pro kraj není toto řešení jediným možným. Pokud by města či obce s převodem nesouhlasily, pak by byl využit další postup, převod na soukromé vlastníky nebo na obecně prospěšné organizace. „Prioritou je první varianta řešení, ale pokud by některé objekty města nechtěla, pak vypíšeme výběrové řízení na poskytovatele. Třetí variantu bychom neradili uplatnili,“ podotkl Plass.

Odlišný názor na celou situaci však mají starostové. Hradecký magistrát se k problematice postavil zatím neurčitě. „Nedostali jsme prozatím od kraje žádné konkrétní nabídky. Bude hodně záležet, co vše by s převodem přešlo pod naši správu. Jestli pouze samotná práva nebo i objekt jako takový,“ prozradil Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu.

Ostřeji hodnotil celou situaci starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil. „Kraj se nemůže takto jednoduše zbavovat své zodpovědnosti. Město, které s převodem bude souhlasit, spáchá v podstatě investiční sebevraždu. Pro mě je jediným schůdným řešením vytvoření obecně prospěšných společností, a tím zachovat kraj jako zřizovatele. Ale s větší mírou zodpovědnosti a kontroly, která bude ležet na bedrech měst,“ řekl.