„Je to velmi špatné rozhodnutí. Už v letošním roce jsme měli velké problémy s financováním sociální oblasti. Stát přenáší své závazky na kraje, ty však nemají tak velké rozpočty, aby měly desítky milionů na dofinancování už tak s penězi bojující poskytovatele sociálních služeb,“ uvedl rozhořčený krajský radní Miroslav Uchytil.

Královéhradecký kraj už nyní odhaduje rozdíl mezi státními dotacemi a skutečnou potřebou kolem sta milionů. „To není v našich silách sehnat,“ komentuje radní.

Jako smrt nyní obchází organizace hrozba, že některé v příštím roce nepřežijí a budou muset skončit.„To si neumím představit. Obávám se však, že pokud nedojde ještě k přehodnocení, kde je nutné šetřit, že pro některé poskytovatele to bude likvidační. Kraj už nyní přemýšlí, co s tím, ale neznáme odpověď,“ dodává Uchytil.

Veřejně se proti plánu ušetřit v sociální oblasti plánované tři miliardy postavila i Charita České republiky, která je největším poskytovatelem sociálních služeb.V krajském městě provozuje azylové domy, intervenční centrum pro oběti domácího násilí a pečovatelské služby.

„Mnohokrát jsme poukazovali na to, že stávající podoba zákona o sociálních službách nevyřeší situaci ani uživatelů, ani poskytovatelů a povede k bezprecedentnímu plýtvání prostředky ze státního rozpočtu,“ vysvětluje ředitel organizace Oldřich Haičma ve výzvě, již charita zaslala členům parlamentu. „Pokud se k tomu navíc přidají rozpočtová opatření na rok 2010, jedná se o praktickou likvidaci mnoha potřebných služeb a jejich poskytovatelů,“ dodává.

Již v tomto roce řešily mnohé neziskové organizace existenční potíže. Financování pobytových služeb je naprosto tristní a nedostačující,“ popisoval situaci Slavomil Štefan, ředitel Domova sociálních služeb Skřivany, který pomáhá ženám s mentálním postižením. Přestože letos žádal domov deset milionů, ze státní dotace mu byly přiznány jen čtyři.

Podobně na tom byli i ostatní poskytovatelé. Přežili většinou s podporou kraje. Ten plánuje uvolnit dalších osmadvacet milionů právě pro organizace, u nichž není zřizovatelem. „Budeme především tvrdě prostřednictvím asociace krajů tlačit na vládu, aby došlo ke změnám. Šetřit by se mělo v jiných oblastech, a ne na lidech, kteří potřebují pomoc a nemohou se bránit,“ uvedl Miroslav Uchytil.