Jednalo se o setkání jak poskytovatelů, tak i jejich uživatelů. A to těch stávajících nebo třeba i budoucích potenciálních.

„Město veletrh organizuje v rámci zákonné povinnosti poskytovat informace. Ta ale bývá suchá. Proto abychom sociální služby lidem přiblížili a zpestřili, nabídli jsme jim toto soustředění. I pro samotné poskytovatele to bylo zajímavé, protože ačkoliv o sobě vědí, nepotkávají se každý den," uvedl vedoucí odboru sociálních věcí František Vogl, podle kterého prý někteří lidé ani netuší, že něco takového existuje.

„Zrovna včera se mi dovolali rodinní příslušníci někoho, kdo zrovna odešel z nemocnice po nějakém zákroku, a nevěděli, kam se obrátit. To je jasný signál, že i kdybychom se na hlavu postavili, tak vždycky bude okruh lidí, kteří nás nepotřebují. Ale pak přijde nějaký problém a volají o pomoc. Veletrh je formou, jak jim přiblížit to, aby věděli, kam přijít," dodal František Vogl.