V Bartošovicích totiž byla restaurována zdejší socha Panny Marie stojící pod místní sjezdovkou mezi dvěma lípami. K osazování sochy Panny Marie po komplexním restaurátorském zásahu došlo v Bartošovicích před několika dny.

 Soše se navrátil původní vzhled hlavně díky JANĚ DOLEŽALOVÉ, která studuje v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Proč jste se rozhodla restaurovat právě sochu z Bartošovic v Orlických horách? Máte k tomuto kraji nějaký vztah?
Do Bartošovic v současně době jezdím poměrně často na návštěvu za známými. V této obci chodil také můj děda do školy. Takže mám k tomuto kraji citové pouto.

K restaurování sochy Panny Marie došlo hlavně díky vašemu studiu?
Ano, restaurování sochy se uskutečnilo v rámci mé bakalářské práce v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice pod vedením Mgr. art. Jakuba Ďoubala, Ph.D. a akademického sochaře Jiřího Novotného.

Jak dlouho odborný zásah vlastně trval?
Na soše jsem pracovala zhruba jeden rok, díky tomu, že jsem provedla komplexní restaurátorský zásah přímo ve škole, trvalo restaurování déle, ale socha tak získala nadstandardní péči. Výhodou realizace zásahu na půdě fakulty pro mne byla možnost konzultace či úzká spolupráce s předními odborníky, chemickotechnologickou laboratoří a se svými spolužáky.

 K soše byla vytvořena rozsáhlá restaurátorská dokumentace, obsahující historický i chemickotechnologický průzkum. U jiných soch může být samozřejmě doba restaurování kratší, záleží však hlavně na tom, o jak rozsáhlý zákrok se jedná a také na míře poškození. Doba mé práce je potom různá.

V jakém stavu byla bartošovická socha Panny Marie?
Zde byl hlavním problémem velký úbytek hmoty. Ježíškovi úplně chyběla hlavička. Také podstavec sochy by hodně rozpadlý. Byl zde potřeba komplexní restaurátorský zásah.

 Jak na to, že obnovíte vzhled sochy, nahlíželi v Bartošovicích?
Byli nadšení, nebyla to věc, kterou by zrovna měli v plánu řešit. Takhle ale došlo k zásadnímu zákroku, který nemuseli nijak hlouběji řešit. Byli rádi, že se obec rozvíjí také v tomto směru.

Jak dlouho se vůbec sama restaurování a kamenosochařství věnujete?
Už od malička jsme inklinovala k výtvarné a estetické činnosti, na začátku to ale nebyly kameny. Těm jsem se začala věnovat až postupem času. Vystudovala jsem střední kamenosochařskou školu v Hořicích, pak jsem pokračovala v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, kde doposud studuji. Tomuto oboru se chci věnovat nadále, chci pokračovat tentokrát v magisterském studiu.

Máte už momentálně naplánované další projekty, na kterých chcete pracovat?
Několik projektů mám navrženo na fakultě, kde si díky tomu rozvíjím své znalosti, poznávám díky tomu například nové materiály. Restaurování se však věnuji také soukromě.