Horská služba předpokládá, že oproti loňskému roku se letos počet zranění, která utrpí na horách lyžaři a další vyznavači zimních sportů, zvýší.

Nejvíce horskou službu zaměstnávají lyžaři a snowboardisté. „V poslední době má na vzrůstající počet zranění na sjezdovkách vliv zejména lidská bezohlednost. Bohužel stále se setkáváme s lyžaři, kteří jezdí příliš rychle a nebezpečně a neuvědomují si, že tak ohrožují nejen sebe, ale i ostatní," varuje Jiří Brožek, náčelník Horské služby České republiky. Počínáním nezodpovědných lyžařů jsou přitom nejvíce ohroženy děti.

Jeho slova potvrzuje také Lucie Ponertová z jedné pojišťovny: „Každý rok řešíme v rámci pojištění odpovědnosti desítky případů, kdy klienti při zimních sportech způsobí škody na majetku nebo újmu na zdraví dalším osobám." Přitom stejně jako na silnici, i na sjezdovce už platí pravidla, takzvané lyžařské desatero FIS.

Kromě ohleduplnosti a přizpůsobení rychlosti upravuje také pravidla, jak na sjezdovkách předjíždět, zastavovat nebo jak se chovat při úrazech.

„Pokud na sjezdovce dojde k události, kterou je nutné následně řešit například v civilně či trestněprávním sporu, tato pravidla fungují jako zákonný nástroj, ke kterému soud přihlíží," vysvětluje Jiří Brožek.

A stejně jako řidiči na silnici jsou i lyžaři na sjezdovkách za své jednání odpovědní a pokud zaviní zranění nebo někomu například zničí vybavení, jsou povinni nahradit způsobenou újmu na zdraví či věci.

„Lidé si mnohdy neuvědomují, že pokud například srazí dalšího lyžaře na sjezdovce, musí mu nahradit nejen případnou škodu na poničeném majetku, ale také například ušlý zisk za dobu, kdy zraněný zůstane v pracovní neschopnosti, a další související výdaje," vysvětluje Lucie Ponertová.

Horská služba České republiky proto vybízí lyžaře k větší opatrnosti a ohleduplnosti, která všem návštěvníkům hor a vyznavačům zimních radovánek pomůže strávit příjemný pobyt bez zbytečných úrazů.