Přípravy začaly ještě ve starém roce a lety nabyté zkušenosti se odrážejí v perfektní organizaci. Jeden z nejradostnějších okamžiků tohoto projektu zažívají všichni zúčastnění vždy v sobotu v 9 hodin ráno v kostele sv. Václava, kde Kašparové, Melicharové a Baltazarové, kteří opět zcela zaplní svatostánek, dostávají požehnání před svojí cestou a pak se společně fotí na schodišti.

Ing. Jana Poláčková, ředitelka Farní charity Dobruška, prozradila, že tentokrát zaregistrovali úctyhodných 129 skupinek, které se vypravily na svoji pouť nejen v Dobrušce, ale i v okolních obcích a čtyři z nich až do Týniště, kde k radosti organizátorů měli letos poprvé i své, domácí, krále.

Tříkrálová sbírka v Dobrušce, kde se 45 skupinek snažilo navštívit všech 3200 domácností, nese mnoho let i holandskou stopu, když čtyři přátelé z partnerského města Ter Aar pomáhají při organizaci - vozí děti na vzdálenější trasy, zdobí chlebíčky, aby se ti, co svůj úkol splnili, mohli v pastoračním centru občerstvit.

Tam je pro ně připraven i oblíbený guláš. Letos ho Věra Nejmanová uvařila z 16 kilo masa a pak se ještě vydala se skupinkou králů tzv. do terénu. Patří k těm, co Tříkrálovou sbírkou „žijí“ od počátku a stále ji těší pomáhat potřebným. Rozzářené oči v kostele sv. Václava byly toho jasným důkazem.

Stejně tak se už stalo jaksi “samozřejmostí“, že Pekařství Klobas podporuje zdarma organizátory svým pečivem a houskovými knedlíky k voňavému guláši. Také spolupráce s dobrušským městským úřadem, který úředně pečetí pokladničky, klape na jedničku.

První přehled o výtěžku z celého regionu od Deštného v Orlických horách až po Týniště nad Orlicí se obyvatelé města F. L. Věka tradičně dozvídají v podvečer během slavnostního zhasnutí vánočního stromu na náměstí, kde jim králové i zazpívají.

Letos to tedy bylo právě na Tři krále, tedy 6. ledna, a ředitelka farní charity tam prohlásila: „V tuto chvíli je výtěžek Tříkrálové sbírky 642 tisíc korun. Zbývá ještě otevřít pokladničky v Týništi, k tomu dojde v pondělí. Je velmi pravděpodobné, že překročíme loňskou sumu, která činila 664 tisíc. V samotné Dobrušce dosáhl výsledek 191 tisíc korun.“

Z této částky se 65% vrátí zpět do Dobrušky a budou použity na doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podporu sociální služby osobní asistence, přímou pomoc rodinám v sociální tísni, rodinám s postiženým dítětem a podporu aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.

Dana Ehlová