Během včerejšího dne nabídlo Pobytové středisko v Kostelci veřejnosti možnost prohlédnout si jeho prostory a seznámit se s každodenním chodem. Dopoledne se zde vystřídala řada školních exkurzí, na odpoledne pak připadl hlavní nápor návštěvníků.

Průvodci z řad zaměstnanců ukázali skupinám zájemců hlavní ubytovací budovu, kde bylo možno nahlédnout do společenských prostor a jednoho neobsazeného pokoje. V dalších budovách si návštěvníci prohlédli třídu školy a školky, jež v odpoledních hodinách slouží jako družina a personál zde pomáhá dětem například s psaním domácích úkolů. Dále byly k vidění venkovní sportoviště, dětská hřiště a místnosti vyhrazené různým volnočasovým aktivitám.

Pro ty nejmenší klienty je zde výtvarná dílna, kde děti na den otevřených dveří vytvářely společnou mozaiku. Tou bude později vyzdoben interiér střediska. Rukodělnou dílnu pak navštěvují i dospělí, kteří mají k dispozici také řezbářskou a šicí dílnu. Ty jsou provozovány ve spolupráci s královéhradeckou charitou. Po prohlídce těchto výrobních prostor mohli návštěvníci zavítat i do expozice nejrůznějších uměleckých výtvorů zdejších obyvatel.

V místní knihovně lákala k ochutnání ukázka z jednotlivých národních kuchyní. Nevšední gastronomický zážitek byl doplněn o možnost odnést si domů recepty na přípravu sladkého i slaného pečiva z méně i více vzdálených koutů světa.

Pro dětské návštěvníky zde připravili velkou skládačku státních vlajek nebo bubnování. Pro všechny bez rozdílu věku bylo určeno vystoupení místního pěveckého souboru Vlaštovky. Ten se představuje i mimo den otevřených dveří, a to na školních besídkách či jiných kulturních akcích.

Den otevřených dveří pořádají v Kostelci nad Orlicí prakticky od vzniku tohoto zařízení v roce 2001, ale program se každoročně obměňuje v závislosti na skladbě obyvatel. „Plánujeme ho několik týdnů dopředu, pro všechny naše zaměstnance je to náročné, především pak pro vychovatelky pracující s dětmi. Důvodem této akce je ukázat veřejnosti dění za bránou a zamezit kolování nejrůznějších fám,“ řekla Ivana Vyhnálková, vedoucí střediska. Vztahy s většinovou společností považuje za bezproblémové, přičemž za největší obtíže v minulosti označila muže náchylné k pití alkoholu. Tací se zde v současnosti nenacházejí.

Samotná akce pak může pomoci sbližování světa uvnitř areálu bývalých kasáren s jeho okolím. To se na zdejší obyvatele dosud dívá s jistou dávkou nedůvěry. „Lidé se často ptají na zastoupení celých rodin a jednotlivých mužů, u nichž je soužití s většinovou společností více problematické. Z národností jsou zde v současnosti nejvíce zastoupeni občané Turecka, Běloruska a Ruska, ovšem etnická pestrost je zde nesrovnatelně větší,“ objasnila Martina Rašková, pracující ve středisku jako organizační pracovník.

Pobytové středisko je nyní obsazeno asi ze dvou třetin své plné kapacity, což činí necelé dvě stovky ubytovaných.

Účast veřejnosti na včerejším dni otevřených dveří dokládá zájem lidí o tuto problematiku stejně, jako snahu žadatelů o azyl přiblížit se svému okolí.