Ve městě totiž funguje Rehabilitační centrum, které nabízí sociální a individuální poradenství, základní uživatelský servis sluchadel, pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky, možnost vyzkoušení pomůcky a prodej baterií a dalšího příslušenství. Centrum v ulici Na Poříčí spolupracuje s odborníky a je otevřeno v pondělí (9–16) a ve středu (9–17 hodin).