„Udělali jsme tehdy dobře. A myslím si, že obce, které k navýšení koeficientu dosud nesáhly, tak v nejbližších letech stejně učiní,“ řekl Petr Tomášek, starosta Brandýsa nad Orlicí, kde lidé platí jinde nevídaný trojnásobek základního výměru daně .

Uplatnění koeficientu je jednoduché. Jestliže například vlastník domu dosud platil daň 600 korun a obec zvolila koeficient 2, nově zaplatí zhruba 1200 korun ročně. Pokud je koeficient například 4, zaplatí 2400 korun.

Města chtějí růstem daně hlavně kompenzovat výpadky v příjmech. Peníze, které od obyvatel tímto způsobem vyberou navíc, chtějí investovat do dalšího rozvoje měst. A případně slibují, že koeficient za rok zase zruší, aby uklidnila obyvatele.

Ani tam, kde došlo ke zvýšení místních koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti, však lidé nemusí podávat nové přiznání k dani.

Výši daně po změně sdělí správce daně poplatníkovi sám, lidem přijde složenka. Daň musí uhradit nejpozději do konce května.

Pouze v případě, že daň je vyšší než 5000 korun, mohou platbu rozdělit nadvakrát. První polovinu uhradí do konce května, druhou do konce listopadu.

(kim, red)