K předání stavby a symbolickému přestřižení pásky dojde ve 13 hodin, na nádvoří opočenského zámku bude následovat vyhodnocení stavby a raut.

Jedná se o dosud nejrozsáhlejší a finančně nejnákladnější investiční akci uskutečněnou v historickém centru města. Projekt za téměř 28 milionů korun byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Během archeologického průzkumu, který stavbu doprovázel, byly zjištěno, že situace odkrývaná pod dvojí vrstvou částečně zachovalých dlažeb z konce 15. a druhé poloviny 17. století souvisí s hledaným hradištěm, o kterém píše již kronikář Kosmas, a které je nejstarším známým pojmenovaným místem v Podorlicku.

Součástí dnešního programu bude procházka Zámeckou ulicí k Trčkovu náměstí spojená s prohlídkou instalovaných stojanů s historickým a současnými fotografiemi lokality a prohlídka náměstí.