Právě tuhle specialitu včera učili hrát žáci 1. stupně Základní školy ve Skuhrově nad Bělou svoje přátele z polského města Jazkowa Dolna při Česko-polských sportovních hrách.

„Naše spolupráce se základní školou z Polska už úspěšně funguje několik let v rámci dlouhodobějšího projektu Česko-polské olympiády všestrannosti pod Euroregionem Glacensis," uvedla ředitelka skuhrovské základní školy Hana Brandejsová. Během včerejších her se vedle exotického kin-ballu soutěžilo ve florbale a vybíjené.

Zanedlouho (8. června) se podobná akce uskuteční v Polsku, kam už se skuhrovské děti nesmírně těší.