Většina škol se zapojila do stávky. Ty, které jsou dotované, podporovaly své kolegy morálně, ale výuku nezrušily.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje neměl ani včera kompletní přehled stávkujících škol. „Školní zařízení nejsou povinna nám tuto informaci sdělovat. Přesto některé školy spadající pod nás oznámily svůj záměr zapojit se do stávky. Jde o několik desítek škol,“ uvedl včera Imrich Dioszegi, mluvčí úřadu.
Pokračoval, že na Rychnovsku se do stávky zapojilo dobrušské i rychnovské gymnázium, rychnovské střední odborné učiliště, speciální základní školy a další.

Morální podpora

I když se protestní akce pedagogů nezúčastnila všechna školní zařízení, zástupci mnohých z nich se netají tím, že požadavky odborářů plně morálně podporují. Tak se vyjádřili například učitelé kvasinské základní školy.

Vděk obci

„Dnes učíme stejně jako každý jiný den. Jsme malou školou, kterou musí dotovat obec. Jde ročně o částku pětašedesát tisíc jen na mzdy našich zaměstnanců,“ sdělil ředitel Vladimír Kalous. Pokračoval, že navíc ve škole ani nemají odbory.

„Nikdo z pedagogů není v odborech. To ale neznamená, že s odboráři nesouhlasíme. Naopak. Školství má potíže a finance tu citelně chybí. Naše škola akci podporuje pouze morálně. Nemůžeme a nechceme si však dovolit zavřít školu. Jsme rádi, že nás obec dotuje, a proto nehodláme působit zbytečné potíže především rodičům,“ vysvětlil Kalous. Zdůraznil, že na stanovisku se shodli všichni zdejší pedagogové.

Kvasinská škola je už nyní podstatně větší měrou odkázaná na svého zřizovatele, tedy obecní úřad, než jiná zařízení. Dobšík v dopise varuje, že situace může být ještě horší:

„V současné době se většina škol potýká s nedostatkem finančních prostředků a s problémy, jak finančně zabezpečit učebnice a učební pomůcky pro své žáky. Chybějící prostředky budou muset školy vyžadovat na svém zřizovateli, případně na Vás rodičích.“

„Stávkou nic nezmůžou. Ve škole platíme rok co rok více. Každé pololetí přispíváme několika stovkami na kopírování a podobně. Zřejmě budeme muset platit víc, vždyť v médiích jasně říkají, že peníze na školství nejsou,“ komentovala situaci Jana Faltysová, maminka dvou školáků z Rychnova nad Kněžnou.

 

Odbory informovaly rodiče o důvodech úterní stávky formou dopisu podepsaného předsedou Českomoravského odborového svazu školství Františkem Sobčíkem. „Především je to náš nesouhlas se záměrem vlády snižovat výdaje na školství, nesouhlas se snahou státu převést zodpovědnost za financování některých služeb poskytovaných voblasti regionálního školství a doposud garantovaných státem (učební pomůcky, učebnice, další vzdělání…) na zřizovatele, resp. Na Vás rodiče. Nesouhlasíme také se snížením reálných platů ve školství jako sdůsledkem navrhovaného rozpočtu. Takový přístup si zaměstnanci školství jistě nezaslouží,“ je část citace dopisu adresovaného rodičům.

 

OTÁZKA DNE: Co říkáte stávce učitelů?

 

Lída Pollakova, Rychnov nad Kněžnou: Domnívám se, že jednodenní stávkou se stejně nic nevyřeší. Hlavně stávkují lidi, kteří to nemají zapotřebí. Jejich platy rozhodně nejsou malé.

Lada Janušová, Častolovice: Stávka učitelů? Proč ne? Já s nimi souhlasím, musí se přeci také nějakým způsobem projevit. Za to, co všechno dělají a jakou mají odpovědnost, neberou tak hodně peněz.

Jakub Bergr, Masarykova ZŠ Rychnov n. K.: Co říkám na stávku? Stávka je v pohodě. Hlavně, že nemusíme jít do školy a máme volno. Nejsem proti tomu, aby se stávkovalo častěji.

Martin Němec, ZŠ Javornická, Rychnov: Všichni jsou rádi, že nemusí o školy. Na jeden den se jim to stávkování ani nevyplatí. Měli by protestovat alespoň týden, nebo klidně měsíc.